Inhoud tijdschriften

INHOUD TIJDSCHRIFTEN

 

A. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

1983 nr. 0

VAN WAELVELDE Willy, De Overmeerse bevolking in 1796 (1), blz. 5

Fanfare "De Verenigde Vrienden" Overmeire 1919, blz. 7


1983 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, De Overmeerse bevolking in 1796 (2), blz. 4

VAN WAELVELDE Willy, Onze drie brouwerijen aan de Kruisstraat in 1830, blz. 13

DE GEEST Jozef, Meester Edmond Cooreman (1879-1974) - Deel 1, blz. 19


1983 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, In memoriam - Jozef De Geest, blz. 23

BOUQUÉ Etienne, De Grote Boerenkrijgprijs voor beroepsrenners te Overmere (1), blz. 25

DE GEEST Jozef, Meester Edmond Cooreman (1879-1974) - Deel 2, blz. 35

Klasfoto 1919 - Jongens - Gemeenteschool Overmere, blz. 42


1983 nr. 3

DE BLOCK Danny, Herman Verbaere, blz. 47

VAN WAELVELDE Willy/VAN HOECKE Juul, Eens waren er 153 herbergen in Overmere ..., blz. 50

VAN WAELVELDE Willy, Pa en Gijs, blz. 68

TEMMERMAN G./MORTIER Marijke, Wederwaardigheden van het boerenkrijgmuseum, blz. 74

Van "Konseir" naar toneel , blz. 78


1984 nr. 1

DE BLOCK Danny, Historie van de Overmeerse stoomtram 1891-1944, blz. 6

VAN HOECKE Juul, Heemschut : De kapel van O.L.V. van Zeven Weeën, blz. 23

Coureurs van Overmere, blz. 27

Klasfoto 1919 – Meisjesschool, blz. 28


1984 nr. 2

VAN HOECKE Juul, Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse humor (1), blz. 23


1984 nr. 3

DE LAUSNAY C., Aanvulling historie van de stoomtram te Overmere, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Schetsen uit de geschiedenis van ons lager onderwijs, blz. 4

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse humor (2), blz. 20

DE BLOCK Danny, Overmeerse voetbal, vijftig jaar geleden, blz. 23


1984 nr. 4

VAN HOECKE Juul, Louise Okens ...bijna 100 jaar, blz. 2

COOREMAN Edmond, Heemkunde in verzen - Meester Cooreman (1879-1974), blz. 8

LATEIR Johan, VZW Parebo, ophefmakende geboorte in Overmere, blz. 21


1985 nr. 1

DE BLOCK Danny, De laatste vijf windmolens van Overmere, blz. 3


1985 nr. 2

Louise Okens ...100 jaar, blz. 31

VAN WAELVELDE Willy, Ten huize van ... ere-pastoor Maege, blz. 43

Wie kent Frere Pachters, Jeanne Meire, Peters Steels ...blz. 49

Oude ambachten, blz. 56


1985 nr. 3

MORTIER Marijke, Overmere, dorp van de boerenkrijg, blz. 58

BOUQUÉ Etienne, De Grote Boerenkrijgprijs voor beroepsrenners te Overmere (2), blz. 69

VAN WAELVELDE Willy, Suiker bakken met Fons Bracke, blz. 80

VAN HOECKE Juul, Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (1), blz. 83


1985 nr. 4

MORTIER Marijke, Frere Pachters - Een groot spel in een kleine gemeente, blz. 90

VAN WAELVELDE Willy, De bewoners van het "Groot Huys", blz. 99

MAES Leon/DRIEGHE Roger, Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (2), blz. 112


1986 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse boerenstiel in de verdrukking, blz. 4

VAN HOECKE Juul, Historie over de Overmeerse geitenbond, blz. 18

Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (3), blz. 27

Oude klederdrachten in Overmere, blz. 32


1986 nr. 2

DE SUTTER Fr., Boerenzoon van Overmere werd bisschop (Mgr. Coppieters), blz. 34

DE BLOCK Danny, Van melkerij naar zuivelfabriek, blz. 44

Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (4), blz. 58

VAN WAELVELDE Willy, Het aloude gasthuis van Overmere, blz. 59


1986 nr. 3

VAN WAELVELDE Willy, De Heren van Overmere, blz. 62

VAN WAELVELDE Willy, Het Overmeerse landschap in 1835, blz. 70

VAN WAELVELDE Willy, De toestand der Vlamingen, blz. 80

Foto's uit de eerste braderie van de Kruisstraat in 1937, blz. 83

VAN HOECKE Juul, Overmeerse aftelrijmpjes uit de tijd van toen, blz. 84


1986 nr. 4

't Verleden leeft in ons, blz. 90

VAN WAELVELDE Willy, Onze dorpspolitici tussen 1830 en 1940, blz. 92

VAN HOECKE Juul, 't Overmeers Hoogzaal, blz. 114


1987 nr. 1

DE BLOCK Danny, De Overmeerse reuzen, blz. 2

VAN HOECKE Juul, ZEH Kanunnik Gerard Leroux - Promotor van het Overmeers verenigingsleven 1931-1937 (1), blz. 11

VAN WAELVELDE Willy, Brand van de kerk op 2 november 1862, blz. 17

VAN WAELVELDE Willy, De Broeckaert story, blz. 23


1987 nr. 2

Overmeers woordenboekje, blz. 28


1987 nr. 3

VAN WAELVELDE Willy, Baron Emile Tibbaut (1862-1935) - Volksvertegenwoordiger en minister van staat, blz. 50

VAN HOECKE Juul, ZEH Kanunnik Gerard Leroux - Promotor van het Overmeers verenigingsleven 1931-1937 (2), blz. 63

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse Amerikanen in Texas (1), blz. 80


1987 nr. 4

DE BLOCK Danny, Rijkswacht Overmere in heemkundig perspectief, blz. 86

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse Amerikanen in Texas (2), blz. 94

BOUQUÉ Etienne, 50 jaar Reuzen in Overmere, blz. 109

VAN HOECKE Juul, Declameren... weet je het nog ? (1), blz. 112


1988 nr. 1

MORTIER Marijke, Overmere en de Boerenkrijg, blz. 3


1988 nr. 2

DRIEGHE Roger, Die goeie ouwe tijd (1), blz. 58

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse Middenstandsvereniging - 60 jaar jong, blz. 75


1988 nr. 3

AUDENAERT Robert, Ernest De Regge, Overmeers componist maakt naam in Ierland, blz. 94

VAN WAELVELDE Willy/DE BLOCK Danny, Van het kanten kleed voor keizerin Marie-Theresia naar het Overmeers slabbetje, blz. 99

COOREMAN Edmond, Declameren... weet je het nog ? (2), blz. 112


1988 nr. 4

VAN WAELVELDE Willy, Overmere, economisch en sociaal..., blz. 118

VAN WAELVELDE Willy, Overmerenaars in de wereld (1), blz. 136

Onze fanfare startte in 1864, blz. 148


1989 nr. 1

DE RUYVER Mon, De klompenmakerij... ook in Overmere, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Herbergtwist in de clappel in 1733, blz. 30

COOREMAN Edmond, Declameren... weet je het nog ? (3), blz. 34


1989 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, 125 jaar Fanfare "Verenigde Vrienden" (1864-1989), blz. 2


1989 nr. 3

VAN DE WINCKEL Etienne, Over schaapherders en schapen wachten, blz. 2

DE JAEGER Christiane, Vroegere processies in Overmere - Toen de kerk nog in het midden stond, blz. 10

Overmerenaars in de wereld (2), blz. 17

COOREMAN Edmond, Het geslachte varken, blz. 27

Feest van de Overmeerse vijftigjarigen op 10 juni 1989 - Klasfoto van toen, blz. 28


1989 nr. 4

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse soldaten van Napoleon, blz. 3


1990 nr. 1

DE BLOCK Danny, Die fameuze Vlaamse kermis van 1937, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, De Overmeerse zangmaatschappijen, blz. 17


1990 nr. 2

DRIEGHE Roger, Die goeie ouwe tijd (2), blz. 34

VAN WAELVELDE Willy, Over de "Spreekdraad" in Overmere, blz. 46

DE RUYVER Mon, Loerders op Lorez' huis, blz. 53


1990 nr. 3

VAN WAELVELDE Willy, Album van de Overmeerse grote gezinnen, blz. 66


1990 nr. 4

DE RUYVER Mon, Het als monument geklasseerde orgel van de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk te Overmere, blz. 102

D'HUYVETTER Albert, San Jose Ojetenam en Cesar Maes jubileren, blz. 117

Onscherp omschreven hoeveelheden uit de Overmeerse Volksmond, blz. 119

Dertig Overmeerse soldaten vielen onder Napoleon, blz. 125

COOREMAN Edmond, Declameren... weet je het nog ? (4), blz. 129


1991 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, Flitsen uit mijn Donkse jeugd , blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Over volksremedies, wonderdoktoors en volksdevotie, blz. 20

COOREMAN Edmond, Declameren... weet je het nog ? (5), blz. 36

De 50-jarigen in 1990, blz. 38


1991 nr. 2

VAN HOECKE Juul, 70 jaar Bond van de Grote en van Jonge Gezinnen te Overmere (1921-1991), blz. 2


1991 nr. 3

VAN WAELVELDE Willy, De tijd van de idealisten, blz. 2

DE RUYVER Mon, De kaatssport in Overmere, blz. 12

BRACKE Gustaaf, Het Vrij Onderwijs te Overmere en de Zusters van Sint-Vincentius, blz. 18

VANDER SYPT René, Nog meer over de Donk (1), blz. 23

VERVAET Jozef, Biljartclub "De Zwervers", blz. 28


1991 nr. 4

DE RUYVER Mon, 't Edele spel der vlugge schaverdijnders, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Officiële armenzorg in Overmere tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw (1), blz. 10

VAN WAELVELDE Willy, Nog meer over de Donk (2), blz. 25

COOREMAN Edmond, Uit de oude doos (1), blz. 27

VAN WAELVELDE Willy, De 50-jarigen in 1991, blz. 32


1992 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, Officiële armenzorg in Overmere tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw (2), blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Uit de oude doos (2) - Cooreman Edmond, blz. 22

COOREMAN Edmond, Moeder Theresia en de vier Eemers, blz. 23

VAN DAELE Margriet, Herinneringen aan de tijd van toen, blz. 35


1992 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, Van Ruytegem, Van Bavegem, Vandewynckele, Folchi... en de overigen, blz. 38

DE RUYVER Mon, Vervoer per hondenkar in Overmere, blz. 51

VAN WAELVELDE Willy/VAN HOECKE Juul, Straten, wegeltjes en landerijen in Overmere, blz. 67


1992 nr. 3

DE POTTER F. nr. BROECKAERT J., Geschiedenis van Overmere, blz. 2


1992 nr. 4

BOUQUÉ Etienne/De Block Danny, 10 jaar Heemkundige Kring, blz. 2


1993 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, Vroeger en nu, blz. 2

DE RUYVER Mon/VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse migranten, blz. 18

BLANCQUAERT Maria, Nostalgie uit de Kerkstraat, blz. 33


1993 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, De familie De Geyter in Massemen, Kalken en Overmere, blz. 38

VAN WAELVELDE Willy, Pauselijke Zoeaven van Overmere, blz. 44

VAN WAELVELDE Willy, Van zondagsschool naar parochiale "Kring", blz. 52

VAN HOECKE Juul, De Meikever - Beelden uit onze kinderjaren..., blz. 59

Overmeerse honderjarigen, blz. 66

DE RUYVER Mon, Aanvulling betreffende de "Overmeerse Fransmans", blz. 68


1993 nr. 3

VAN WAELVELDE Willy, Literatuur uit Guatemala - Cesar Maes, blz. 74

VAN WAELVELDE Willy, Vlasbewerking en fabricage van zwingelmolens in Overmere, blz. 80

Overmere: belangrijke feiten en gebeurtenissen chronologisch gerangschikt, blz. 85

Overmeerse lagere-school-herinneringen, blz. 91

COOREMAN Edmond, Declameren... weet je het nog ? (6), blz. 98


1993 nr. 4

BOUQUÉ Etienne, In memoriam - Albert Meganck, blz. 103

BOUQUÉ Etienne, In memoriam - Herman Verbaere, blz. 105

DE RUYVER Mon, Om en rond de Overmeerse bolbanen, blz. 106

VAN WAELVELDE Willy, Bij Suy's in 1921, blz. 133

De 50-jarigen in 1993, blz. 147


1994 nr. 1

MAES Leon, Overmeers woordenboekje (herzien en uitgebreid), blz. 2


1994 nr. 2

DE BLOCK Danny/VAN WAELVELDE Willy, Bijdrage tot de geschiedenis van de post in Overmere, blz. 66

DUYM Stefaan, Familie Janssens te Overmere van 1694 tot heden, blz. 86


1994 nr. 3

DE RUYVER Mon, Een limonadefabriek in de Lindestraat, blz. 114

VAN DAELE Henri, Herkenbaar in Overmere, blz. 125


1994 nr. 4

VAN HOECKE Juul, Leven en dood van d'Overmeerse varkens rond de jaren 1925-1930, blz. 147

VAN WAELVELDE Willy, Een tonnetje bier in de zangmaatschappij, blz. 154

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse afkomst van Fred De Bruyne, blz. 171

VAN WAELVELDE Willy, Start van het Overmeers voetbal, blz. 174


1995 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, Donkmeer in Prentkaarten (1900-1940), blz. 2


1995 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, Familie De Lausney in Overmere, blz. 51

DE RUYVER Mon, Historie Zangmaatschappijen bijgeschaafd, blz. 64

VAN WAELVELDE Willy, Uitgeblust?! Mogelijke onderwerpen voor een heemkundig tijdschrift, blz. 68

Kroniek van de leden, blz. 70

1995 nr. 3

DE WILDE E. Ignace, Alois De Beule, Beeldhouwer van monumenten in de fusiegemeente Berlare, blz. 82

DE RUYVER Mon, De Dorpstraat vroeger en nu, blz. 96

BOUQUÉ Etienne, Overmeerse bierattributen (1), blz. 102

VAN HOVE R., Boerenkrijgherdenking, blz. 108


1995 nr. 4

DE GEEST Veerle, 100 jaar Kristelijk Ziekenfonds Overmere (1895-1995), blz. 114


1996 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy, Gloed van het glas in onze kerk, blz. 2

DE VRIENDT Dirk, Heraldiek, blz. 17

Hereniging van de zeventigjarigen van Overmere, blz. 29

DE RUYVER Mon, Van griffel en lei tot het computertijdperk, blz. 31

Archief, blz. 34


1996 nr. 2

STUER Grietkin, Toen Heikantstraat nog "Boschstraat" was, blz. 38

BOUQUÉ Etienne, Overmeerse bierattributen (2), blz. 72


1996 nr. 3

COPPIETERS Rik, 35 jaar Toneelvereniging "Panta Rhie" Overmere (1961-1996), blz. 83


1996 nr. 4

DIVERSE AUTEURS, Mode en kledij - Anno 1900, blz. 130


1997 nr. 1

DE RUYVER Mon, 100 jaar Muziekonderwijs in Overmere, blz. 2

SCHEPENS Erik, Schenking en erflating in Overmere in 1661, blz. 29

VAN DE WINCKEL Etienne, Dorsers te Overmere, blz. 34


1997 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, Onze deelgemeenten in cijfers, blz. 38

VAN WAELVELDE Willy, Overmeerse familienamen, blz. 66

DE RUYVER Mon, Bel en belleman van Overmere, blz. 78


1997 nr. 3

DE WILDE E. Ignace, Olieslagerij Baeten, blz. 86


1997 nr. 4

VAN WAELVELDE Willy, In memoriam - Juul Van Hoecke, blz. 126

VAN HOECKE Juul, Hoe herdachten de Overmerenaars de 175e verjaardag van de Boerenkrijg blz. 128

VAN WAELVELDE Willy, Torenuurwerken en kerkklokken van Overmere, blz. 130

BOUQUÉ Etienne, Een dorp vol grote mensen, blz. 146

VAN WAELVELDE Willy, Heemkundige sprokkelingen van Louis Verbeeck, blz. 156

VAN WAELVELDE Willy, Citaten uit mijn notitieboekje, blz. 160


1998 nr. 1

DE RUYVER Mon, Wagenmaker, een uitgestorven beroep, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Ten huize van ... René Bauwens, blz. 34

Was Victor Hugo in Overmere blz. 46


1998 nr. 2

DE WILDE E. Ignace , Boerenkrijgmonumenten van Alois De Beule, blz. 60

REDACTIE, Herdenking boerenkrijg, blz. 70


1998 nr. 3

DE VUYST Julien, De marktzanger in 't verweer voor de boerenkrijg, blz. 94

VAN DE SOMPEL André, Kiesgerechtigden in 1797 van het kanton Overmere, blz. 110

VAN PUYENBROECK Amédé, Exodus naar Frankrijk in 1940, blz. 115

REDACTIE, Wie kan ons inlichtingen bezorgenblz. 128


1998 nr. 4

DE MEYER André, Fotoreportage boerenkrijgherdenking 1998, blz. 131

FRANÇOIS Luc, De Boerenkrijg tweehonderd jaar later, blz. 143

VAN WAELVELDE Willy, Sjampetters van Overmere en elders, blz. 148

DRIEGHE Roger, Vreugde en treurnis op 11-11-1918, blz. 162

Feestvierende zeventigjarigen 1928-1998, blz. 170

Glunderende gezichten bij de vijfenzestigers 1933-1998, blz. 172


1999 nr. 1

DE RUYVER Mon, Frans Van Laere, vooraanstaand Overmeers bouwkundige, blz. 2

VAN WAELVELDE Willy, Wijmen stropen, een jeugdbelevenis, blz. 22


1999 nr. 2

VAN WAELVELDE Willy, Vaderlandsliefde, kameraadschap en mensvriendelijkheid. Overmeerse Leopoldisten waren de voortrekkers, blz. 38

VAN WAELVELDE Willy, Onovertroffen Overmeerse dorpszangers, blz. 67


1999 nr. 3

VAN HOVE René, Waterlopen in Overmere, blz. 78

VAN WAELVELDE Willy, Snuffelen in de verslagen van de gemeenteraad 1826-1939, blz. 85

DRIEGHE Roger, Wedervaren van en met een blinde Overmerenaar, blz. 103


1999 nr. 4

REDACTIE, In memoriam - Roger Drieghe en Gustaaf Bracke, blz. 110

VAN WAELVELDE Willy, Gemengd toneel in Overmere. 1919-1939, blz. 112

DE MEYER André, Jaarmarkten in Overmere, blz. 134

COOREMAN Edmond, Ontstaan van het Donkmeer, blz. 145


2000 nr. 1

VAN WAELVELDE Willy/DE MEYER André, Van "Draisine" over "Velossepeird" naar velo en fiets. Veloclub van Overmere, blz. 2

VANDER STRICHT Herman, Jaaroverzicht Overmere 1999, blz. 15

DE MEYER André, Op zoek naar Frere Pachters, blz. 50

Feest 60- en 61-jarigen, blz. 54


2000 nr. 2

PIETERS Marcel, Wedervaren van een bedehuis - Sint-Jozefskapelleke in de Schoolstraat vereenzaamd, blz. 58

DE WILDE E. Ignace , De architect: Adrien Frans Bressers (1897-1986), blz. 66

VAN DE SOMPEL André, Conflictsituaties en het beheer van de laaggelegen gebieden in Uitbergen onder het Nederlands bewind, blz. 67

VAN WAELVELDE Willy, Achttiende jaarvergadering, blz. 97

Klasfoto 6e WB schooljaar 1964-65, blz. 100


2000 nr. 3

BOUQUÉ Etienne, Terug van weggeweest: het boerenkrijgmonument, blz. 102

VAN WAELVELDE Willy, Klim in je stamboom: Onze voorouders uit 1796, blz. 104

DE MEYER André, Van zomerjaarmarkt naar winterjaarmarkt, blz. 136

COOREMAN Edmond, Volksliedjes uit Overmere en de eerste eeuwelinge te Overmere: Mie-Jef Jacobs, blz. 142

COOREMAN Edmond, 1930 Visscherslied der Klappelstraat in de stoet Mie-Jef, blz. 145

COOREMAN Edmond, 1934 Het bloedig drama te Overmere, blz. 146

COOREMAN Edmond, 1947 Decoratie van Jan De Bruyne als muzikant, blz. 147

VAN WAELVELDE Willy, 1981 Het kosterslied, blz. 149


2000 nr. 4

Een eeuw Overmere in beeld, 1900-2000, blz. 153


2001 nr. 1

De opener: De Beule in Ieper, blz. 2

STEVENS René, Honderd vijftig jaar metaalconstructie Gregoire te Berlare en Overmere, blz. 3

VAN WAELVELDE Willy, (Groot) ongenoegen van een oude knorpot. Is verandering vooruitgang blz. 15

DE CLERCQ Paul, Heemkundige reis: Ieper, blz. 31

REDACTIE, Wij treuren: Ignace De Wilde, blz. 35


2001 nr. 2

REDACTIE, In memoriam - Edmond De Ruyver, blz. 38

De Boerenbuiten (gedicht), blz. 40

PIETERS Marcel, Kinderspelen uit een verdwenen tijd. Van steentje leggen tot playstation, blz. 41

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2000, blz. 59


2001 nr. 3

VAN WAELVELDE Willy, Vergeten kunstschilder aan het Donkmeer: Victor Gilsoul genoot koninklijke waardering, blz. 79

DE MEYER André, Overmere in de 18de eeuw. Van baljuws en meiers..., blz. 99


2001 nr. 4

VAN WAELVELDE Willy, Vic Temmerman, Overmeers beeldend kunstenaar, blz. 111

VAN DE WINCKEL Etienne, Oorlogsverhalen uit de Bontinckstraat. Perikelen tijdens Wereldoorlog II, blz. 132


2002 nr. 1

STEVENS René, 65 jaar V.V.V.-Donkmeer , blz. 1


2002 nr. 2

HET BESTUUR, In memoriam - Willy Van Waelvelde, blz. 70

DE MEYER André, Ierse soldaten in Overmere in 1658-1659. 540 koeien verbrast., blz. 73

DE VUYST Julien, Een bilan uit 1786. De inkomsten van kerk en pastorij van Uitbergen, blz. 91

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2001, blz. 99


2002 nr. 3

BOUQUÉ Etienne, Een reisverslag van honderd jaar geleden. Ik wilde Overmere zien, blz. 113

PIETERS Marcel, Uitbergen vroeger: school en dorpsfiguren, blz. 119

REDACTIE, Wel en wee, blz. 143


2002 nr. 3

PENNE, Overmere, dorp van de boerenkrijg, blz. 1


2002 nr. 4

HKO - 20 jaar overzicht, blz. 1


2003 nr. 1

Culturele vermelding 2002, blz. 2

Goudkorrels, blz. 4

DE MEYER André, Oorlogsverhalen uit Overmere (2), blz. 5

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2002, blz. 14

DE CLERCQ Paul, Heemkundige reis 2002 - Naar Damme en Oostende, blz. 25


2003 nr. 2

DIVERSE AUTEURS, Moeder Vos, een Overmeerse hoogstudentenclub met groot verleden, blz. 35

DIVERSE AUTEURS, Structuur van een studentenclub als "Moeder Vos", blz. 57

DIVERSE AUTEURS, Er was ook nog dit..., blz. 69


2003 nr. 3

DE MEYER André, Van Openbare Onderstand naar Maatschappelijk Welzijn, blz. 81


2003 nr. 4

COOREMAN Paul, In 1928 werd een "middenstandsbond" in Overmere geboren, blz. 143

DE MEYER André, Een dorpsbeeld uit 1687, blz. 161

REDACTIE, Wij gedenken: Maurice Dauwe, blz. 170

REDACTIE, Schaapherder te Overmere, blz. 172


2004 nr. 1

STEVENS René, Van turfsteken naar toerisme. Het donkmeer dankt zijn ontstaan aan het turfsteken,blz. 3

PIETERS Marcel, Oorlogsverhalen uit Overmere (3), blz. 19

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2003, blz. 41


2004 nr. 2

Autocar De Zwaluw, blz. 54

SONNEVILLE Paul, Korte historiek van de auto - Het begon bij Daimler en Benz, blz. 55

DE MEYER André, Oorlogsverhalen uit Overmere (4), blz. 61

BOUQUÉ Etienne, In den Hengst, blz. 73

DE MEYER André, De plaats van kermiszondag, blz. 79

De afsluiter: Foto's algemene vergadering, blz. 84


2004 nr. 3

DE MEYER André, 50 jaar voetbal in Overmere 1954-2004, blz. 85


2004 nr. 4

VERKISSEN Bernard, Oorlogsverhalen uit Overmere (5), blz. 159

VAN PUYENBROECK René, Oorlogsverhalen uit Overmere (6), blz. 165

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Van een prachtig kasteel naar de lemen hutten van de prehistorie, blz. 179


2005 nr. 1

PIETERS Marcel, Herinneringen aan mijn schooltijd, blz. 3

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2004, blz. 30


2005 nr. 2

VAN PUYENBROECK Amédé, Oorlogsverhalen uit Overmere (7), blz. 47

DE VUYST Julien, Honderd jaar geleden. Bijdrage tot de verering van Sint-Antonius Uitbergen, blz. 61

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Algemene vergadering van 18 maart 2005, blz. 65

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Jacques Lesage vertelt: De fratsen van Tijl Uilenspiegel, blz. 68

PENSAERT Maurice, Wat is een erkende beerhouderijblz. 72

REDACTIE, Wel en wee, blz. 74

De afsluiter: 70-jarigen in 2004, blz. 76


2005 nr. 3

DE SMET Patrick, Onderwijs in Overmere - woord vooraf , blz. 79

DE MEYER André, De gemeenteschool in de Kerkstraat, blz. 81

DE MEYER André, De jongensschool na 1884, blz. 115

LEKENS Hadewijch, De vrije meisjesschool Sint-Jozef 1879-1950, blz. 151

DE JAEGER Christiane, De vrije meisjesschool Sint-Jozef na 1950, blz. 191

DE SMET Patrick, De herstructurering op 1 september 2002, blz. 200

Fotoalbum 2004-2005, blz. 206

Onderwijzend personeel VBS Sint Jozef sinds 1879, blz. 216


2005 nr. 4

VAN DEN EECKHOUT Richard, Onze pastoors van toen, blz. 223

VAN DE WINCKEL Etienne, Gedachten op het lamoen, blz. 230

VAN PUYENBROECK Amédé, Oorlogsverhalen uit Overmere (8), blz. 232

LEKENS Hadewijch, Onderwijs in Overmere, blz. 241

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Een bezoek aan het kasteel van Jehay en aan de stad Hoei, blz. 243

COPPIETERS Raimond, Jehay en Uitbergen: de verborgen link..., blz. 248


2006 nr. 1

STEVENS René, Meer dan 100 jaar spelevaren op het Donkmeer, blz. 3

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2005, blz. 30


2006 nr. 2

Zakkenlopen, blz. 50

VAN DEN EECKHOUT Richard, Overmeerse priesters: hommage aan onze onderpastoors, blz. 51

VAN PUYENBROECK Amédé, Oorlogsverhalen uit Overmere (9), blz. 69

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Het verhaal van Omer en Lima Neyt, blz. 80


2006 nr. 3

PIETERS Marcel, De 3 wijzen bij een ontspannend onderonsje in ’t Overmeirs, blz. 87


2006 nr. 4

Honderdjarigen, blz. 122

PENSAERT Maurice, Het startte 100 jaar geleden: Het Biologisch Station in Overmeire (1906-1926), blz. 123

DE MEYER Marcella, Wat humor uit opstellen en ondervragingen, blz. 130

DE MEYER Marcella, Mijn schoolherinneringen, blz. 131

DE MEYER André, Christina Van Mossevelde, de oudste Overmeerse ooit, blz. 150

Gustaaf Goossens, een honderdjarige volksfiguur, blz. 154


2007 nr. 1

DE MEYER André, Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (1), blz. 3

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2006, blz. 37

Overmeers erfgoed, blz. 52

Groepsfoto Chiro, blz. 63


2007 nr. 2

DE MEYER André, Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (2), blz. 67

DE MEYER André, Een pachtovereenkomst van 1429, blz. 89

Overmeers erfgoed (2), blz. 98

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ledenvergadering van 16 maart 2007, blz. 99

Wel en wee, blz. 105


2007 nr. 3

DE MEYER André, Onze archiefzolder, blz. 111

MAERTENS Jan, Over de oorsprong van het Donkmeer, blz .113

DE VRIENDT Dirk, Numismatiek (1), blz. 120

DE VRIENDT Dirk, Numismatiek (2), blz. 127


2007 nr. 4

DE GUCHT Geert, DE MEYER André en JANSSENS Norbert,

Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (3), blz. 143

VANHOVE René, Heemkundige reis 15-16 september 2007, blz .167

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Tentoonstelling n.a.v 25 jaar Heemkundige Kring, blz. 181


2008 nr. 1

STEVENS René, Geschiedenis van restaurant Elvira en zijn vroegere bewoners, blz. 3

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2007, blz. 27


2008 nr. 2

PIETERS Marcel, Boeren in de goede oude tijd, blz. 50

VAN DEN BOSSCHE Lydia, Ledenfeest van 14 maart 2008, blz. 86

Wel en wee, blz. 94


2008 nr. 3

VANHOVE René, The Theovic, made in Overmere, blz. 99

DE MEYER André, De boerenkrijgstoet van 1948, blz. 109

VAN ACKER Marleen en DE MEYER André, De pest van 1646-1647, blz. 122


2008 nr. 4

DE MEYER André, Soldatenbrieven uit de Franse Tijd, blz. 135

JOOS Jan, 25 jaar Meergalm, blz. 146

VANHOVE René, Hulp in Woningnood renoveerde de “13 huizen”, blz. 153

VAN DEN BOSSCHE Lydia, Heemkundige reis op 20 september 2008, blz. 161


2009 nr. 1

STEVENS René, De eendenkooi van het Donkmeer, blz. 3


2009 nr. 2

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2008, blz. 51

VAN DEN EECKHOUT Richard, Lourdesbedevaart 1959, blz. 65

TARAGOLA Richard, Oorlogsverhalen uit Overmere (10), blz. 70

Nostalgie, blz. 72

Overmeers erfgoed (3), blz. 74

DE MEYER André, Ledenfeest van 13 maart 2009, blz. 76

Wel en wee, blz. 78

Afsluiter, blz. 80


2009 nr. 3

DE MEYER André i.s.m. Robert Audenaert, Het rusthuis te Overmere , blz. 83


2009 nr. 4

VAN DEN EECKHOUT Richard, Overmeerse misdienaars, blz. 147

DE MEYER André en VAN PUYENBROECK Georges, Het oorlogsverhaal van Georges (11), blz. 155

Nostalgie, blz. 162

VAN DEN BOSSCHE Ldyie, Heemkundige reis op 19 september 2009, blz. 164

DE MEYER André, De opening van het woonzorgcentrum “Ter Meere”, blz. 171

Wel en wee, blz. 175

Afsluiter, blz. 176


2010 nr. 1

PIETERS Marcel, Het St.-Jozefskapelleke in ere hersteld, blz. 3

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2009, blz. 21


2010 nr. 2

DE MEYER André, Het verhaal van Achiel Van den Driessche, blz. 39

DE MEYER Marcella, Spelen met de cijfers 6 en 5, blz. 65

Nostalgie, blz. 71

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ledenfeest van 12 maart 2010, blz. 74

Afsluiter, blz. 80


2010 nr. 3

DE MEYER André, Frere Pachters, blz. 82


2010 nr. 4

DE WILDE Gilbert, In de Lindestraat nr. 60 bij Stokers, blz. 147

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Heemkundige reis op 18 september 2010, blz. 167

Wel en wee, blz. 175


2011 nr. 1

VAN DEN EECKHOUT Richard, Overmeerse priesters geboren in de 20e eeuw (1), blz. 3

DE MEYER André, Cesar Maes, priester in Guatemala, blz. 13

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in het jaar 2010, blz. 19


2011 nr. 2

STEVENS René, Verleden en heden van de muur aan het meer en zijn omgeving, blz. 35

VAN DEN EECKHOUT Richard, Overmeerse priesters geboren in de 20e  eeuw (2), blz. 72

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ledenfeest: Overmere, hoe het was, blz. 78


2011 nr. 3

DE MEYER André, Van Boerinnenbond tot KVLV, blz. 83

JANSSENS Norbert, Kapel Onze Lieve Vrouw van Lourdes, blz. 103

PENSAERT Maurice, Overmeerse pioniers uitgeweken naar San Antonio in Texas (VS), blz. 78


2011 nr. 4

DE BACKER Linda, Vijftig jaar KAV, blz. 127

COPPIETERS Rik, 50 jaar Panta Rhei & 25 jaar Joker, blz. 146

GERITS Jan, Nog over de verering van Sint-Jozef, blz. 170

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Heemkundige reis, blz. 163

Wel en wee, blz. 179


2012 nr. 1

DE CALUWE Denise, Vijftig jaar Markant, blz. 3

PIETERS Marcel, Vive le vélo, blz. 43

Wel en wee, blz. 61

Nostalgie, blz. 62


2012 nr. 2

Beelden uit ons ledenfeest, blz. 66

STEVENS René, VVV-Donkmeer: 2002-2012, blz. 68

DE MEYER André, Kroniek van Overmere in 2011, blz. 82

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ledenfeest van 16 maart 2012, blz. 93
2013 nr. 1

2012 nr. 3

In memoriam André De Meyer

PIETERS Marcel, Vive le vélo (2) Overmerenaars op de fiets, blz. 101

PIETERS Marcel, Vive le vélo (3) Over de wielersport, de fiets en nog andere dingen, blz. 109

PENSAERT Maurice, Overmeerse pioniers uitgeweken naar San Antonio in Texas (VS), blz. 119

Kermis, blz. 131


2012 nr. 4

75 jaar reuzen in Overmere

VAN DE EECKHOUT Richard, De brand van de oude kerk in 1862, blz. 135

DE BACKER Nick en VAN DE WINCKEL Etienne, Engelse oud-strijder woont in Overmere, blz. 149

ROELS Theo, De ontstaansgeschiedenis van Overmere, blz. 155

VAN DEN BOSSCHE Lydie, Een dagje "Brusselen" in de Marollen, Gaasbeek en Itterbeek, blz. 163

Wel en wee, blz. 170


2013 nr. 1

DE BLOCK Danny, De klokkengieters Wierinck te Overmere (themanummer), blz. 1

2013 nr. 2

DE MEYER Adré (herinneringen aan): Kanunnik Verschueren, stichter van De Gentenaar, blz.40
DE MEYER André (herinneringen aan): De Heren van het kasteel, blz.43
VANHOVE André, Kroniek van Overmere in 2012, blz. 51
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ons ledenfeest van 28 maart 2013, blz.60
Nostalgie, blz. 68

2013 nr.3

DE MEYER André (herinneringen aan): Overmere, ons dorp, blz. 71
DE RUYVER Koen, Familie De Ruyver te Overmere, Uitbergen en Wichelen, blz. 85
DE PUYDT Koen, Het postume eerbetoon van Napoleon, blz. 101

2013 nr. 4

BOUQUE Etienne, DE MEYER Gilbert, Korte historiek van de heemkring met nadruk op de periode 2003-2012, blz. 110
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Verslag van de heemkundige reis, blz. 140.


2014 nr. 1 Themanummer
DE GEEST Wim, 150 jaar Koninklijke fanfare “De Verenigde vrienden” blz.3


2014 nr. 2
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ons jaarlijks ledenfeest: vrijdag 14 maart 2014, blz. 50
Jaaroverzicht 2013, blz.53
VAN ACKER Marleen, Overmeire in de grooten oorlog (deel 1), blz. 59
STEVENS René, Nieuwdonk (deel 1), blz. 85
VAN DEN EECKHOUT Richard, In memoriam Paul Van De Winckel, blz. 95
VAN DEN EECKHOUT Richard, In memoriam eredirecteur Raf Leys, blz. 96


2014 nr. 3
PIETERS Marcel, ‘k Zie zuë geiren mijn duivenkot, blz. 98
Tekst door Heim Meijerink en aangevuld door Marcel PIETERS, Postduiven, helden in de Eerste Wereldoorlog, blz. 120
VAN ACKER Marleen, Overmeire in de grooten oorlog (deel 2), blz. 128
STEVENS René, Nieuwdonk (deel 2), blz.139


2014 nr. 4
VAN DEN BOSSCHE Lydie, De slag aan de Ijzer, blz. 146
JOOS Bart, Activiteiten rond 100 jaar WO1, blz. 157
BOUQUE Etienne, Koning Filip in 1914, blz. 165
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Zaterdag 20 september 2014: Heemkundige reis, blz. 167


2015 nr. 1
STEVENS René, Nieuwdonk, deel 3, blz. 2
DE KEGEL Sam, Reconstructie van de geschiedenis van onze kasseien en onze Koningstraat, blz 39
Jaaroverzicht 1914, blz. 44


2015 nr. 2
DE KEGEL Sam, Een gokje voor het leven, blz. 50
DE KEGEL Sam, Het geluk van de verzamelaar, blz. 53
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Vrijdag 20 maart 2015: ons ledenfeest, blz. 55
VAN OVERMEIRE Godelieve, Zoveel kinderen, blz. 58
VAN OVERMEIRE Godelieve, Mijn “thuis” in Overmere, blz. 61
Wandelroute, blz. 63
Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 1: Gidsen, blz. 64
Gazet van Overmere, blz. 67
Wij verwelkomen, blz. 68
Aankondigingen, blz.70
In memoriam Aline Van Wesemael, blz.72


2015 nr.3

DE PUYDT Koen, Evocatie 19 en 20 juni 2015- herdenking van de Slag van Waterloo, blz. 74 150 jaar kerk, blz. 87 LEKENS Hadewijch, Overmere onder de Duitse bezetting in de periode oktober 1914-december 1915, blz. 90 Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad -27  feb 1921, blz. 103 Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 2: Lateirse Molen, blz. 105 JOOS Bart, Het gestolen paneel van het beroemde schilderwerk Het Lam Gods, blz. 107 STEVENS Brigitte, Een tweede film voor FC De Kampioenen, blz. 109


2015 nr.4

STEVENS René, Dancings aan het Donkmeer (deel 1), blz. 114 VAN DEN BOSSCHE Lydie, 19 september 2015: onze heemkundige reis, blz. 127 DE SCHEPPER Willy, 150 jaar Kerk: reflectie tentoonstelling kermis 2015, blz. 135 LEKENS Hadewijch, Overmere onder de Duitse bezetting in de periode oktober 1914-december 1915, deel 2, blz. 137 Gazet van Overmeire, 4 dec 1921, blz. 147 Panelen herdenkingsroute WO1, bord 3: de gendarmerie, blz. 148


2016  nr.1

DE SCHEPPER Willy, 150 jaar Kerk- Historisch referentiekader voor de periode van de opbouw van de kerk in 1866, blz. 2-11
STEVENS René, Dancings aan het donkmeer (deel 2): de jaren 60-70 en later, blz. 12-24
Jaaroverzicht 2015, blz. 25-28
Gazet van Overmeire, Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad -3 jan 1942, blz.32-33

2016 nr. 2

DE BACKER Nick, Vic Temmerman (deel 1), blz. 38-47
D'HOOGE Etienne, Drukkerij D'Hooge (deel 1), blz 48-55
VAN DEN BOSSCHE Lydie, De zoektocht naar Gelbe 13, blz. 56-59
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Ledenfeest 2016, blz. 60-63
DE BACKER Nick, JOOS Bart, 150 jaar Kerk, erfgoeddag 2016, blz 64-6
DE SCHEPPER Willy, , 150 jaar kerk, beeldhouwwerk hoofdaltaar, blz 66-67
Gazet van Overmeire, Plaatselijk nieuws- en aankondigingsblad, 27 sept. 1925, blz. 68-70
Wij verwelkomen Nick De Backer, blz. 71
Panelen herdenkingsroute WO1, Stehen bleiben, blz. 72-75

2016 nr. 3

D'HOOGE Etienne, Drukkerij D'Hooge (deel 2), blz. 78-86
DE BACKER Nick, Vic Temmerman (deel 2), blz. 87-95
VAN DEN EECKHOUT Richard, 150 jaar Kerk-In illo tempore, blz.96-99
Gazet van Overmeire, Plaatselijk nieuws- en aankondigingsblad, 22 jan. 1921, blz. 100-102
Panelen herdenkingsroute WO1, Berlaars broek, blz. 104-107

2016 nr. 4

VAN DEN BOSSCHE Lydie, 17 september 2016: onze heemkundige reis, blz. 110-114 
VAN DEN BOSSCHE Lydie, Het verhaal van de Zeeuwse mossel, blz 115-116  
VAN ACKER Marleen, Overmeire in de grooten oorlog : Het lot van de 'Weggevoerden' en de Zivilarbeiters, blz. 117-134
DE BACKER NICK, 150 jaar Kerk: Tentoonstelling 150 jaar Kerk, blz. 135-137
HERTECANT Lutgart, Markant viert feest, blz. 138-139
Gazet van Overmeire, Plaatselijk nieuws- en aankondigingsblad,30 jan 1921, blz. 140-141
Panelen herdenkingsroute WO1, Zivilarbeiter Bataillone (ZAB), blz. 144-146


 

B. AUTEURSLIJST


ZONDER NAAM - Fanfare "De Verenigde Vrienden" Overmeire 1919, 1983 nr. 0, blz. 7 - Klasfoto 1919 - Jongens - Gemeenteschool Overmere, 1983 nr. 2, blz. 42 - Van "Konseir" naar toneel, 1983 nr. 3, blz. 78 - Coureurs van Overmere, 1984 nr. 1, blz. 27 - Klasfoto 1919 – Meisjesschool, 1984 nr. 1, blz. 28 - Louise Okens ...100 jaar, 1985 nr. 2, blz. 31 - Wie kent Frere Pachters, Jeanne Meire, Peters Steels ...1985 nr. 2, blz. 49 - Oude ambachten, 1985 nr. 2, blz. 56 - Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (3), 1986 nr. 1, blz. 27 - Oude klederdrachten in Overmere, 1986 nr. 1, blz. 32 - Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (4), 1986 nr. 2, blz. 58 - Foto's uit de eerste braderie van de Kruisstraat in 1937, 1986 nr. 3, blz. 83 - 't Verleden leeft in ons, 1986 nr. 4, blz. 90 - Overmeers woordenboekje, 1987 nr. 2, blz. 28 - Onze fanfare startte in 1864, 1988 nr. 4, blz. 148 - Overmerenaars in de wereld (2), 1989 nr. 3, blz. 17 - Feest van de Overmeerse vijftigjarigen op 10 juni 1989 - Klasfoto van toen, 1989 nr. 3, blz. 28 - Onscherp omschreven hoeveelheden uit de Overmeerse Volksmond, 1990 nr. 4, blz. 119 - Dertig Overmeerse soldaten vielen onder Napoleon, 1990 nr. 4, blz. 125 - De 50-jarigen in 1990, 1991 nr. 1, blz. 38 - Overmeerse honderjarigen, 1993 nr. 2, blz. 66 - Overmere : belangrijke feiten en gebeurten chronologisch gerangschikt, 1993 nr. 3, blz. 85 - Overmeerse lagere-school-herinneringen, 1993 nr. 3, blz. 91 - De 50-jarigen in 1993, 1993 nr. 4, blz. 147 - Kroniek van de leden, 1995 nr. 2, blz. 70 - Hereniging van de zeventigjarigen van Overmere, 1996 nr. 1, blz. 29 - Archief, 1996 nr. 1, blz. 34 - Was Victor Hugo in Overmere1998 nr. 1, blz. 46 - Feestvierende zeventigjarigen 1928-1998, 1998 nr. 4, blz. 170 - Glunderende gezichten bij de vijfenzestigers 1933-1998, 1998 nr. 4, blz. 172 - Feest 60- en 61-jarigen, 2000 nr. 1, blz. 54 - Klasfoto 6e WB schooljaar 1964-65, 2000 nr. 2, blz. 100 - Een eeuw Overmere in beeld, 1900-2000, 2000 nr. 4, blz. 153 - De opener: De Beule in Ieper, 2001 nr. 1, blz. 2 - De Boerenbuiten (gedicht), 2001 nr. 2, blz. 40 - HKO - 20 jaar overzicht, 2002 nr. 4, blz. 1 - Culturele vermelding 2002, 2003 nr. 1, blz. 2 - Goudkorrels, 2003 nr. 1, blz. 4 - Autocar De Zwaluw , 2004 nr. 2, blz. 54 - De afsluiter: Foto's algemene vergadering, 2004 nr. 2, blz. 84 - De afsluiter: 70-jarigen in 2004, 2005 nr. 2, blz. 76 - Fotoalbum 2004-2005, 2005 nr. 3, blz. 206 - Onderwijzend personeel VBS Sint Jozef sinds 1879, 2005 nr. 3, blz. 216 - Zakkenlopen, 2006 nr. 2, blz. 50 - Honderdjarigen, 2006 nr. 4, blz. 122 - Gustaaf Goossens, een honderdjarige volksfiguur, 2006 nr. 4, blz. 154 - Overmeers erfgoed, 2007 nr. 1, blz. 52 - Groepsfoto Chiro, 2007 nr. 1, blz. 63 - Overmeers erfgoed (2), 2007 nr. 2, blz. 98 - Wel en wee, 2007 nr. 2, blz. 105 - Nostalgie, 2013 nr. 2, blz. 68 - Jaaroverzicht 2013, 2014 nr. 2, blz.53

- Jaaroverzicht 2014, 2015 nr.1, blz. 44 - Jaaroverzicht 2015, 2016 nr. 1, blz. 25 -28

- Wandelroute, 2015 nr.2, blz. 63

- Wij verwelkomen: Nick De Backer, 2016, nr. 2, blz 71

- In memoriam Aline Van Wesemael, 2015 nr.2, blz.72

- 150 jaar kerk, 2015 nr. 3, blz. 87 - Gazet van Overmere, Godsdienstig weekblad voor volksontwikkeling, 5 feb. 1939, 2015 nr.2, blz. 67

- Gazet van Overmere , Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad - 27 feb 1921, 2015 nr.3, blz. 103 - Gazet van Overmeire, Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad - 4 dec 1921, 2015 nr.4, blz. 147

- Gazet van Overmeire, Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad -3 jan 1942, 2016 nr. 1., blz-32-33

- Gazet van Overmeire, Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad, 27 sept 1925, 2016 nr. 2, blz. 68-70

- Gazet van Overmeire, Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad, 22 jan. 1921, 2016, nr. 3, blz. 100-102

- Gazet van Overmeire, Plaatselijk Nieuws- en Aankondigingsblad, 30 jan. 1921, 2016, nr.4, blz. 140-141

Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 1: Gidsen, 2015 nr.2, blz. 64

- Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 2: Lateirse Molen, 2015 nr.3, blz. 105

- Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 3: De gendarmerie, 2015 nr. 4, blz. 148

- Panelen herdenkingsroute WO1, bord 4: Halt… Papiere, 2016, nr. 1, blz. 29-31

- Panelen  herdenkingsroute WO1, Bord 5, Stehen bleiben, 2016, nr. 2, blz. 72-75

- Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 6, Berlaars broek, 2016, nr.3, blz. 104-107

Panelen herdenkingsroute WO1, Bord 7, Zivilarbeiter Bataillone,2016, nr.4, blz. 144-146


AUDENAERT Robert 

- Ernest De Regge, Overmeers componist maakt naam in Ierland, 1988 nr. 3, blz. 94 BLANCQUAERT Maria - Nostalgie uit de Kerkstraat, 1993 nr. 1, blz. 33


BOUQUÉ Etienne - De Grote Boerenkrijgprijs voor beroepsrenners te Overmere (1), 1983 nr. 2, blz. 25 - De Grote Boerenkrijgprijs voor beroepsrenners te Overmere (2), 1985 nr. 3, blz. 69 - 50 jaar Reuzen in Overmere, 1987 nr. 4, blz. 109 - In memoriam - Albert Meganck, 1993 nr. 4, blz. 103 - In memoriam - Herman Verbaere, 1993 nr. 4, blz. 105 - Overmeerse bierattributen (1), 1995 nr. 3, blz. 102 - Overmeerse bierattributen (2), 1996 nr. 2, blz. 72 - Een dorp vol grote mensen, 1997 nr. 4, blz. 146 - Terug van weggeweest: het boerenkrijgmonument, 2000 nr. 3, blz. 102 - Een reisverslag van honderd jaar geleden. Ik wilde Overmere zien, 2002 nr. 3, blz. 113 - In den Hengst, 2004 nr. 2, blz. 73 - 10 jaar Heemkundige Kring, 1992 nr. 4, blz. 2 - Koning Filip in 1914, 2014 nr. 4, blz. 165

BOUQUE Etienne en DE MEYER Gilbert -Korte historiek van de heemkring met nadruk op de periode 2003-2012, 2013 nr 4, blz. 110

BRACKE Gustaaf - Het Vrij Onderwijs te Overmere en de Zusters van Sint-Vincentius, 1991 nr. 3, blz. 18

COOREMAN Edmond - Heemkunde in verzen - Meester Cooreman (1879-1974), 1984 nr. 4, blz. 8 - Declameren... weet je het nog ? (2), 1988 nr. 3, blz. 112 - Declameren... weet je het nog ? (3), 1989 nr. 1, blz. 34 - Het geslachte varken, 1989 nr. 3, blz. 27 - Declameren... weet je het nog ? (4), 1990 nr. 4, blz. 129 - Declameren... weet je het nog ? (5), 1991 nr. 1, blz. 36 - Uit de oude doos (1) , 1991 nr. 4, blz. 27 - Moeder Theresia en de vier Eemers, 1992 nr. 1, blz. 23 - Declameren... weet je het nog ? (6) , 1993 nr. 3, blz. 98 - Ontstaan van het Donkmeer, 1999 nr. 4, blz. 145 - Volksliedjes uit Overmere en de eerste eeuwelinge te Overmere: Mie-Jef Jacobs, 2000 nr. 3, blz. 142 - 1930 Visscherslied der Klappelstraat in de stoet Mie-Jef, 2000 nr. 3, blz. 145 - 1934 Het bloedig drama te Overmere, 2000 nr. 3, blz. 146 - 1947 Decoratie van Jan De Bruyne als muzikant, 2000 nr. 3, blz. 147

COOREMAN Paul - In 1928 werd een "middenstandsbond" in Overmere geboren, 2003 nr. 4, blz. 143

COPPIETERS Raimond - Jehay en Uitbergen: de verborgen link..., 2005 nr. 4, blz. 248

COPPIETERS Rik - 35 jaar Toneelvereniging "Panta Rhei" Overmere (1961-1996), 1996 nr. 3, blz. 83

- 50 jaar Panta Rhei & 25 jaar Joker, 2011 nr. 4, blz 146


DE BACKER Linda - Vijftig jaar KAV, 2011 nr. 4, blz 127

DE BACKER Nick - Engelse oud-strijder woont in Overmere, 2012 nr. 4,blz. 149 - Vic Temmerman, (deel 1), 2016, nr. 2, blz.38-43

- Vic Temmerman, (deel 2), 2016, nr. 3, blz. 87-95


DE BACKER Nick en  JOOS Bart 

- 150 jaar Kerk-erfgoeddag 2016,2016, nr. 2,  blz. 64-65

150 jaar Kerk: Tentoonstelling 150 jaar Kerk, 2016, nr.4, blz. 135-137


DE BLOCK Danny - Herman Verbaere, 1983 nr. 3, blz. 47 - Historie van de Overmeerse stoomtram 1891-1944, 1984 nr. 1, blz. 6 - Overmeerse voetbal, vijftig jaar geleden, 1984 nr. 3, blz. 23 - De laatste vijf windmolens van Overmere, 1985 nr. 1, blz. 3 - Van melkerij naar zuivelfabriek, 1986 nr. 2, blz. 44 - De Overmeerse reuzen, 1987 nr. 1, blz. 2 - Rijkswacht Overmere in heemkundig perspectief, 1987 nr. 4, blz. 86 - Van het kanten kleed voor keizerin Marie-Theresia naar het Overmeers slabbetje, 1988 nr. 3, blz. 99 - Die fameuze Vlaamse kermis van 1937, 1990 nr. 1, blz. 2 - 10 jaar Heemkundige Kring, 1992 nr. 4, blz. 2 - Bijdrage tot de geschiedenis van de post in Overmere, 1994 nr. 2, blz. 66 - De klokkengieters Wierinck te Overmere (themanummer), 2013 nr. 1, blz. 1 DE CALUWE Denise - Vijftig jaar Markant, 2012 nr. 1, blz. 3

DE CLERCQ Paul - Heemkundige reis: Ieper, 2001 nr. 1, blz. 31 - Heemkundige reis 2002 - Naar Damme en Oostende, 2003 nr. 1, blz. 25 DE GEEST Jozef - Meester Edmond Cooreman (1879-1974) - Deel 1, 1983 nr. 1, blz. 19 - Meester Edmond Cooreman (1879-1974) - Deel 2 , 1983 nr. 2, blz. 35 DE GEEST Veerle - 100 jaar Kristelijk Ziekenfonds Overmere (1895-1995), 1995 nr. 4, blz. 114

DE GEEST Wim - 150 jaar Koninklijke fanfare “De Verenigde vrienden” , 2014 nr. 1, blz.3 (themanummer)

DE GUCHT Geert - Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (3), 2007 nr. 4, blz. 143 DE JAEGER Christiane - Vroegere processies in Overmere - Toen de kerk nog in het midden stond, 1989 nr. 3, blz. 10 - De vrije meisjesschool Sint-Jozef na 1950, 2005 nr. 3, blz. 191 DE KEGEL Sam - Reconstructie van de geschiedenis van onze kasseien en onze Koningstraat, 2015 nr. 1, blz 39 - Een gokje voor het leven, 2015 nr. 2, blz. 50 - Het geluk van de verzamelaar, 2015 nr. 2, blz. 53 DE LAUSNAY C. - Aanvulling historie van de stoomtram te Overmere, 1984 nr. 3, blz. 2

DE MEYER André - Fotoreportage boerenkrijgherdenking 1998, 1998 nr. 4, blz. 131 - Jaarmarkten in Overmere, 1999 nr. 4, blz. 134 - Van "Draisine" over "Velossepeird" naar velo en fiets. Veloclub van Overmere, 2000 nr. 1, blz. 2 - Op zoek naar Frere Pachters, 2000 nr. 1, blz. 50 - Van zomerjaarmarkt naar winterjaarmarkt, 2000 nr. 3, blz. 136 - Kroniek van Overmere in het jaar 2000, 2001 nr. 2, blz. 59 - Overmere in de 18de eeuw. Van baljuws en meiers..., blz. 2001 nr. 3, blz. 99 - Ierse soldaten in Overmere in 1658-1659. 540 koeien verbrast., 2002 nr. 2, blz. 73 - Kroniek van Overmere in het jaar 2001, 2002 nr. 2, blz. 99 - Oorlogsverhalen uit Overmere (2), 2003 nr. 1, blz. 5 - Kroniek van Overmere in het jaar 2002, 2003 nr. 1, blz. 14 - Van Openbare Onderstand naar Maatschappelijk Welzijn, 2003 nr. 3, blz. 81 - Een dorpsbeeld uit 1687, 2003 nr. 4, blz. 161 - Kroniek van Overmere in het jaar 2003, 2004 nr. 1, blz. 41 - Oorlogsverhalen uit Overmere (4), 2004 nr. 2, blz. 61 - De plaats van kermiszondag, 2004 nr. 2, blz. 79 - 50 jaar voetbal in Overmere 1954-2004, 2004 nr. 3, blz. 85 - Kroniek van Overmere in het jaar 2004, 2005 nr. 1, blz. 30 - De gemeenteschool in de Kerkstraat, 2005 nr. 3, blz. 81 - De jongensschool na 1884, 2005 nr. 3, blz. 115 - Kroniek van Overmere in het jaar 2005, 2006 nr. 1, blz. 30 - Christina Van Mossevelde, de oudste Overmeerse ooit, 2006 nr. 4, blz. 150 - Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (1), 2007 nr. 1, blz. 3 - Kroniek van Overmere in het jaar 2006, 2007 nr. 1, blz. 37 - Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (2), 2007 nr. 2, blz. 67 - Een pachtovereenkomst van 1429, 2007 nr. 2, blz. 89 - Onze archiefzolder, 2007 nr. 3, blz. 111 - Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (3), 2007 nr. 4, blz. 143 - Kroniek van Overmere in het jaar 2007, 2008 nr. 1, blz. 27 - De boerenkrijgstoet van 1948, 2008 nr. 3, blz. 109 - De pest van 1646-1647, 2008 nr. 3, blz. 122 - Soldatenbrieven uit de Franse Tijd, 2008 nr. 4, blz. 135 - Kroniek van Overmere in het jaar 2008, 2009 nr. 2, blz. 51 - Ledenfeest van 13 maart 2009, 2009 nr. 2, blz. 76 - Het rusthuis te Overmere , 2009 nr. 3, blz. 83 - Het oorlogsverhaal van Georges (11), 2009 nr. 4, blz. 155 - De opening van het woonzorgcentrum “Ter Meere”, 2009 nr. 4, blz. 171 - Kroniek van Overmere in het jaar 2009, 2010 nr. 1, blz. 21 - Het verhaal van Achiel Van den Driessche, 2010 nr. 2, blz. 39 - Frere Pachters, 2010 nr. 3, blz. 82 - Cesar Maes, priester in Guatemala, 2011 nr. 1, blz. 13 - Kroniek van Overmere in het jaar 2010, 2011 nr. 1, blz. 19 - Van Boerinnenbond tot KVLV, 2011 nr. 3, blz. 83 - Kroniek van Overmere in 2011, 2012 nr. 2, blz. 68 - (herinneringen aan): Kanunnik Verschueren, stichter van De Gentenaar, 2013 nr2, blz.40 - (herinneringen aan): De Heren van het kasteel, 2013 nr.2, blz.43 - (herinneringen aan): Overmere, ons dorp, 2013 nr. 3, blz. 71 DE MEYER Marcella - Wat humor uit opstellen en ondervragingen, 2006 nr. 4, blz. 130 - Mijn schoolherinneringen, 2006 nr. 4, blz. 131 - Spelen met de cijfers 6 en 5, 2010 nr. 2,blz. 65

DE POTTER F. nr. BROECKAERT J. - Geschiedenis van Overmere, 1992 nr. 3, blz. 2

DE PUYDT Koen - Het postume eerbetoon van Napoleon, 2013 nr. 3, blz. 85 - Evocatie 19 en 20 juni 2015- herdenking van de Slag van Waterloo, 2015 nr.3, blz. 74 DE RUYVER Koen - Familie De Ruyver te Overmere, Uitbergen en Wichelen, 2013 nr.3, blz. 85

DE RUYVER Mon - De klompenmakerij... ook in Overmere, 1989 nr. 1, blz. 2 - Loerders op Lorez' huis, 1990 nr. 2, blz. 53 - Het als monument geklasseerde orgel van de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk te Overmere, 1990 nr. 4, blz. 102 - De kaatssport in Overmere, 1991 nr. 3, blz. 12 - 't Edele spel der vlugge schaverdijnders, 1991 nr. 4, blz. 2 - Vervoer per hondenkar in Overmere , 1992 nr. 2, blz. 51 - Aanvulling betreffende de "Overmeerse Fransmans", 1993 nr. 2, blz. 68 - Om en rond de Overmeerse bolbanen, 1993 nr. 4, blz. 106 - Een limonadefabriek in de Lindestraat, 1994 nr. 3, blz. 114 - Historie Zangmaatschappijen bijgeschaafd, 1995 nr. 2, blz. 64 - De Dorpstraat vroeger en nu, 1995 nr. 3, blz. 96 - Van griffel en lei tot het computertijdperk, 1996 nr. 1, blz. 31 - 100 jaar Muziekonderwijs in Overmere, 1997 nr. 1, blz. 2 - Bel en belleman van Overmere, 1997 nr. 2, blz. 78 - Wagenmaker, een uitgestorven beroep, 1998 nr. 1, blz. 2 - Frans Van Laere, vooraanstaand Overmeers bouwkundige, 1999 nr. 1, blz. 2 - Overmeerse migranten, 1993 nr. 1, blz. 18 DE SCHEPPER Willy

- 150 jaar Kerk: reflectie tentoonstelling kermis 2015, 2015 nr.4, blz. 135

- 150 jaar Kerk- Historisch referentiekader voor de periode van de opbouw van de kerk in 1866, 2016 blz. 2-12

- 150 jaar Kerk, beeldhouwwerk hoofdaltaar, 2016, nr. 2, blz. 66-67 


DE SMET Patrick

- Onderwijs in Overmere - woord vooraf, 2005 nr. 3, blz. 79 - De herstructurering op 1 september 2002, 2005 nr. 3, blz. 200 DE SUTTER Fr. - Boerenzoon van Overmere werd bisschop (Mgr. Coppieters), 1986 nr. 2 , blz. 34

DE VRIENDT Dirk - Heraldiek, 1996 nr. 1, blz. 17 - Numismatiek (1), 2007 nr. 3, blz. 120 - Numismatiek (2), 2007 nr. 3, blz. 127 DE VUYST Julien - De marktzanger in 't verweer voor de boerenkrijg, 1998 nr. 3, blz. 94 - Een bilan uit 1786. De inkomsten van kerk en pastorij van Uitbergen, 2002 nr. 2, blz. 91 - Honderd jaar geleden. Bijdrage tot de verering van Sint-Antonius Uitbergen, 2005 nr. 2, blz. 61

DE WILDE E. Ignace - Alois De Beule, Beeldhouwer van monumenten in de fusiegemeente Berlare, 1995 nr. 3, blz. 82 - Olieslagerij Baeten, 1997 nr. 3, blz. 86 - Boerenkrijgmonumenten van Alois De Beule, 1998 nr. 2, blz. 60 - De architect: Adrien Frans Bressers (1897-1986), 2000 nr. 2, blz. 66 DE WILDE Gilbert - In de Lindestraat nr. 60 bij Stokers, 2010 nr. 4, blz. 147

D'HOOGE Etienne

- Drukkerij D'Hooge (deel 1), 2016, nr. 2, blz. 48-55

Drukkerij D'Hooge (deel 2), 2016, nr. 3, blz. 87-95

D'HUYVETTER Albert

- San Jose Ojetenam en Cesar Maes jubileren, 1990 nr. 4, blz. 117

DIVERSE AUTEURS - Mode en kledij - Anno 1900, 1996 nr. 4, blz. 130 - Moeder Vos, een Overmeerse hoogstudentenclub met groot verleden, 2003 nr. 2, blz. 35 - Structuur van een studentenclub als "Moeder Vos", 2003 nr. 2, blz. 57 - Er was ook nog dit..., 2003 nr. 2, blz. 69 DRIEGHE Roger - Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (2), 1985 nr. 4, blz. 112 - Die goeie ouwe tijd (1), 1988 nr. 2, blz. 58 - Die goeie ouwe tijd (2), 1990 nr. 2, blz. 34 - Vreugde en treurnis op 11-11-1918, 1998 nr. 4, blz. 162 - Wedervaren van en met een blinde Overmerenaar, 1999 nr. 3, blz. 103

DUYM Stefaan - Familie Janssens te Overmere van 1694 tot heden, 1994 nr. 2, blz. 86

FRANÇOIS Luc - De Boerenkrijg tweehonderd jaar later, 1998 nr. 4, blz. 143

HET BESTUUR - In memoriam - Willy Van Waelvelde, 2002 nr. 2, blz. 70

GERITS Jan - Nog over de verering van Sint-Jozef, 2011 nr. 4, blz. 170


HERTECANT Lutgard, Marlant viert feest, 2016, nr.4, blz.138-139

JANSSENS Norbert - Geschiedenis van de Overmeerse Chiro (3), 2007 nr. 4, blz. 143 - Kapel Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 2011 nr. 3, blz. 103 JOOS Bart - Activiteiten rond 100 jaar WO1, 2014 nr. 4, blz. 157 - Het gestolen paneel van het beroemde schilderwerk Het Lam Gods, 2015 nr.3, blz. 107


JOOS Jan - 25 jaar Meergalm, 2008 nr. 4, blz. 146

LATEIR Johan - VZW Parebo, ophefmakende geboorte in Overmere, 1984 nr. 4, blz. 21

LEKENS Hadewijch - De vrije meisjesschool Sint-Jozef 1879-1950, 2005 nr. 3, blz. 151 - Onderwijs in Overmere, 2005 nr. 4, blz. 241 - Overmere onder de Duitse bezetting in de periode oktober 1914-december 1915, 2015 nr.3, blz. 90 - Overmere onder de Duitse bezetting in de periode oktober 1914-december 1915, deel 2, 2015 nr. 4, blz. 137


MAERTENS Jan - Over de oorsprong van het Donkmeer, 2007 nr. 3, blz .113

MAES Leon - Overmeers woordenboekje (herzien en uitgebreid), 1994 nr. 1, blz. 2 - Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (2), 1985 nr. 4, blz. 112 MORTIER Marijke - Wederwaardigheden van het boerenkrijgmuseum, 1983 nr. 3, blz. 74 - Overmere, dorp van de boerenkrijg, 1985 nr. 3, blz. 58 - Frere Pachters - Een groot spel in een kleine gemeente, 1985 nr. 4, blz. 90 - Overmere en de Boerenkrijg, 1988 nr. 1, blz. 3 PENNE E.H. - Overmere, dorp van de boerenkrijg, 2002 nr. 3

PENSAERT Maurice - Wat is een erkende beerhouderij2005 nr. 2, blz. 72 - Het startte 100 jaar geleden: Het Biologisch Station in Overmeire (1906-1926), 2006 nr. 4, blz. 123 - Overmeerse pioniers uitgeweken naar San Antonio in Texas (VS), 2011 nr. 3, blz. 78 - Overmeerse pioniers uitgeweken naar San Antonio in Texas (VS), 2012 nr. 3, blz. 119 PIETERS Marcel - Wedervaren van een bedehuis - Sint-Jozefskapelleke in de Schoolstraat vereenzaamd, 2000 nr. 2, blz. 58 - Kinderspelen uit een verdwenen tijd. Van steentje leggen tot playstation , 2001 nr. 2, blz. 41 - Uitbergen vroeger: school en dorpsfiguren, 2002 nr. 3, blz. 119 - Oorlogsverhalen uit Overmere (3), 2004 nr. 1, blz. 19 - Herinneringen aan mijn schooltijd, 2005 nr. 1, blz. 3 - De 3 wijzen bij een ontspannend onderonsje in ’t Overmeirs, 2006 nr. 3, blz. 87 - Boeren in de goede oude tijd, 2008 nr. 2, blz. 50 - Het St.-Jozefskapelleke in ere hersteld, 2010 nr. 1, blz. 3 - Vive le Vélo, 2012 nr. 1, blz. 43 - Vive le vélo (2) Overmerenaars op de fiets, 2012 nr. 3, blz. 101 - Vive le vélo (3) Over de wielersport, de fiets en nog andere dingen, 2012 nr. 3, blz. 109 - ‘k Zie zuë geiren mijn duivenkot, 2014 nr.3, blz. 98 - Tekst door Heim Meijerink en aangevuld door Marcel PIETERS, Postduiven, helden in de Eerste Wereldoorlog, 2014 nr. 3, blz. 120 REDACTIE - Herdenking boerenkrijg, 1998 nr. 2, blz. 70 - Wie kan ons inlichtingen bezorgen1998 nr. 3, blz. 128 - In memoriam - Roger Drieghe en Gustaaf Bracke, 1999 nr. 4, blz. 110 - Wij treuren: Ignace De Wilde, 2001 nr. 1, blz. 35 - In memoriam - Edmond De Ruyver, 2001 nr. 2, blz. 38 - Wel en wee, 2002 nr. 3, blz. 143 - Wij gedenken: Maurice Dauwe, 2003 nr. 4, blz. 170 - Schaapherder te Overmere, 2003 nr. 4, blz. 172 - Wel en wee, 2005 nr. 2, blz. 74 ROELS Theo - De ontstaansgeschiedenis van Overmere, 2012 nr. 4 blz. 155

SCHEPENS Erik - Schenking en erflating in Overmere in 1661, 1997 nr. 1, blz. 29

SONNEVILLE Paul - Korte historiek van de auto - Het begon bij Daimler en Benz, 2004 nr. 2, blz. 55

STEVENS René

- Honderd vijftig jaar metaalconstructie Gregoire te Berlare en Overmere, 2001 nr. 1, blz. 3

- 65 jaar V.V.V.-Donkmeer, 2002 nr. 1, blz. 1 - Van turfsteken naar toerisme. Het donkmeer dankt zijn ontstaan aan het turfsteken, 2004 nr. 1, blz. 3 - Meer dan 100 jaar spelevaren op het Donkmeer, 2006 nr. 1, blz. 3 - Geschiedenis van restaurant Elvira en zijn vroegere bewoners, 2008 nr. 1, blz. 3 - De eendenkooi van het Donkmeer, 2009 nr. 1, blz. 3 - Verleden en heden van de muur aan het meer en zijn omgeving, 2011 nr. 2, blz. 35 - VVV-Donkmeer: 2002-2012, 2012 nr. 2, blz. 68 - Nieuwdonk (deel 1), 2014 nr.2, blz. 85 - Nieuwdonk (deel 2), 2014 nr.3, blz.139 - Nieuwdonk (deel 3),2014 nr.4, blz. 2

- Dancings aan het Donkmeer (deel 1), 2015 nr. 4, blz. 114

- Dancings aan het Donkmeer (deel 2): de jaren 60-70 en later, 2016 nr. 1 blz. 12-2


STEVENS Brigitte Een tweede film voor FC De Kampioenen, 2015 nr. 3, blz. 109 STUER Grietkin - Toen Heikantstraat nog "Boschstraat" was, 1996 nr. 2, blz. 38

TARAGOLA Richard - Oorlogsverhalen uit Overmere (10), blz. 70

TEMMERMAN G. - Wederwaardigheden van het boerenkrijgmuseum, 1983 nr. 3, blz. 74

VAN ACKER Marleen - De pest van 1646-1647, 2008 nr. 3, blz. 122 - Overmeire in de grooten oorlog (deel 1), 2014 nr. 2, blz. 59 - Overmeire in de grooten oorlog (deel 2), 2014 nr.3, blz. 128

- Overmeire in de grooten oorlog : Het lot van de 'Weggevoerden' en de Zivilarbeiters (deel 1), 2016, nr.4, blz. 117-134 VAN DAELE Henri - Herkenbaar in Overmere, 1994 nr. 3, blz. 125

VAN DAELE Margriet - Herinneringen aan de tijd van toen, 1992 nr. 1, blz. 35

VAN DE SOMPEL André - Kiesgerechtigden in 1797 van het kanton Overmere, 1998 nr. 3, blz. 110 - Conflictsituaties en het beheer van de laaggelegen gebieden in Uitbergen onder het Nederlands bewind, 2000 nr. 2, blz. 67 VAN DE WINCKEL Etienne - Over schaapherders en schapen wachten, 1989 nr. 3, blz. 2 - Dorsers te Overmere, 1997 nr. 1, blz. 34 - Oorlogsverhalen uit de Bontinckstraat. Perikelen tijdens Wereldoorlog II, 2001 nr. 4, blz. 132 - Gedachten op het lamoen, 2005 nr. 4, blz. 230 - Engelse oud-strijder woont in Overmere, 2012 nr. 4,blz. 149 VAN DEN BOSSCHE Lydie - Van een prachtig kasteel naar de lemen hutten van de prehistorie, 2004 nr. 4, blz. 179 - Algemene vergadering van 18 maart 2005, 2005 nr. 2, blz. 65 - Jacques Lesage vertelt: De fratsen van Tijl Uilenspiegel, 2005 nr. 2, blz. 68 - Een bezoek aan het kasteel van Jehay en aan de stad Hoei, 2005 nr. 4, blz. 243 - Het verhaal van Omer en Lima Neyt, 2006 nr. 2, blz. 80 - Ledenvergadering van 16 maart 2007, 2007 nr. 2, blz. 99 - Tentoonstelling n.a.v 25 jaar Heemkundige Kring, 2007 nr. 4, blz. 181 - Ledenfeest van 14 maart 2008, 2008 nr. 2, blz. 86 - Heemkundige reis op 20 september 2008, 2008 nr. 4, blz. 161 - Heemkundige reis op 19 september 2009, 2009 nr. 4, blz. 164 - Ledenfeest van 12 maart 2010, 2010 nr. 2, blz. 74 - Heemkundige reis op 18 september 2010, 2010 nr. 4, blz. 167 - Ledenfeest: Overmere, hoe het was, 2011 nr. 2, blz. 78 - Heemkundige reis, 2011 nr. 4, blz. 173 - Ledenfeest van 16 maar 2012, 2012 nr. 2, blz. 93 - Een dagje "Brusselen" in de Marollen, Gaasbeek en Itterbeek, 2012 nr. 4, blz. 163 - Ons ledenfeest van 28 maart 2013, 2013 nr. 2, blz.60 - Verslag van de heemkundige reis, 2013 nr. 4, blz. 140. - Ons jaarlijks ledenfeest: vrijdag 14 maart 2014, 2014 nr. 2, blz. 50 - De slag aan de Ijzer, 2014 nr. 4, blz. 146 - Zaterdag 20 september 2014: Heemkundige reis, 2014 nr. 4, blz. 167 - Vrijdag 20 maart 2015: ons ledenfeest, 2015 nr. 2, blz. 55

- 19 september 2016: onze heemkundige reis, 2015 nr. 4, blz. 127
-  De zoektocht naar Gelbe 13, 2016, nr. 2, blz. 56-59
-  Ledenfeest 2016, 2016, nr. 3, blz. 60-63 
17 september 2016: onze heemkundige reis, 2016, nr. 4, blz. 110-114 
-  Het verhaal van de Zeeuwse mossel, 2016, nr. 4, blz 115-116  


VAN DEN EECKHOUT Richard - Onze pastoors van toen, 2005 nr. 4, blz. 223 - Overmeerse priesters: hommage aan onze onderpastoors, 2006 nr. 2, blz. 51 - Lourdesbedevaart 1959, 2009 nr. 2, blz. 65 - Overmeerse misdienaars, 2009 nr. 4, blz. 147 - Overmeerse priesters geboren in de 20e eeuw (1), 2011 nr. 1, blz. 3 - Overmeerse priesters geboren in de 20e eeuw (2), 2011 nr. 2 blz. 72 - De brand van de oude kerk in 1862, 2012 nr. 4 blz. 135 - In memoriam Paul Van De Winckel, 2014 nr. 2, blz. 95 - In memoriam eredirecteur Raf Leys, 2014 nr. 2, blz. 96

- 150 jaar Kerk, in illo tempore, 2016, nr.3, blz. 96-99

VAN HOECKE Juul - Eens waren er 153 herbergen in Overmere ..., 1983 nr. 3, blz. 50 - Heemschut : De kapel van O.L.V. van Zeven Weeën, 1984 nr. 1, blz. 23 - Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan, 1984 nr. 2, blz. 2 - Louise Okens ...bijna 100 jaar, 1984 nr. 4, blz. 2 - Overmeerse Dialect- en andere, nog in zwang zijnde streekwoorden (1), 1985 nr. 3, blz. 83 - Historie over de Overmeerse geitenbond, 1986 nr. 1, blz. 18 - Overmeerse aftelrijmpjes uit de tijd van toen, 1986 nr. 3, blz. 84 - 't Overmeers Hoogzaal, 1986 nr. 4, blz. 114 - ZEH Kannunnik Gerard Leroux - Promotor van het Overmeers verenigingsleven 1931-1937 (1), 1987 nr. 1, blz. 11 - ZEH Kannunnik Gerard Leroux - Promotor van het Overmeers verenigingsleven 1931-1937 (2),1987 nr. 3, blz. 63 - Declameren... weet je het nog ? (1), 1987 nr. 4, blz. 112 - 70 jaar Bond van de Grote en van Jonge Gezinnen te Overmere (1921-1991), 1991 nr. 2, blz. 2 - Straten, wegeltjes en landerijen in Overmere, 1992 nr. 2, blz. 67 - De Meikever - Beelden uit onze kinderjaren..., 1993 nr. 2, blz. 59 - Leven en dood van d'Overmeerse varkens rond de jaren 1925-1930, 1994 nr. 4, blz. 147 - Hoe herdachten de Overmerenaars de 175e verjaardag van de Boerenkrijg1997 nr. 4, blz. 128 VANHOVE René - Boerenkrijgherdenking, 1995 nr. 3, blz. 108 - Waterlopen in Overmere, 1999 nr. 3, blz. 78 - Heemkundige reis 15-16 september 2007, 2007 nr. 4, blz .167 - The Theovic, made in Overmere, 2008 nr. 3, blz. 99 - Hulp in Woningnood renoveerde de “13 huizen”, 2008 nr. 4, blz. 153 - Kroniek van Overmere in 2012, 2013 nr 2, blz. 51 VAN OVERMEIRE Godelieve - Zoveel kinderen, 2015 nr.2, blz. 58 - Mijn “thuis” in Overmere, 2015 nr. 2, blz. 61 VAN PUYENBROECK Amédé - Exodus naar Frankrijk in 1940, 1998 nr. 3, blz. 115 - Oorlogsverhalen uit Overmere (7), 2005 nr. 2, blz. 47 - Oorlogsverhalen uit Overmere (8), 2005 nr. 4, blz. 232 - Oorlogsverhalen uit Overmere (9), 2006 nr. 2, blz. 69 VAN PUYENBROECK Georges - Het oorlogsverhaal van Georges (11), 2009 nr. 4, blz. 155

VAN PUYENBROECK René - Oorlogsverhalen uit Overmere (6), 2004 nr. 4, blz. 165

VAN WAELVELDE Willy - De Overmeerse bevolking in 1796 (1), 1983 nr. 0, blz. 5 - De Overmeerse bevolking in 1796 (2), 1983 nr. 1, blz. 4 - Onze drie brouwerijen aan de Kruisstraat in 1830, 1983 nr. 1, blz. 13 - In memoriam - Jozef De Geest, 1983 nr. 2, blz. 23 - Pa en Gijs, 1983 nr. 3, blz. 68 - Overmeerse humor (1), 1984 nr. 2, blz. 23 - Schetsen uit de geschiedenis van ons lager onderwijs, 1984 nr. 3, blz. 4 - Overmeerse humor (2), 1984 nr. 3, blz. 20 - Ten huize van ... ere-pastoor Maege, 1985 nr. 2, blz. 43 - Suiker bakken met Fons Bracke, 1985 nr. 3, blz. 80 - De bewoners van het "Groot Huys", 1985 nr. 4, blz. 99 - Overmeerse Boerenstiel in de verdrukking , 1986 nr. 1, blz. 4 - Het aloude gasthuis van Overmere, 1986 nr. 2, blz. 59 - De Heren van Overmere, 1986 nr. 3, blz. 62 - Het Overmeerse landschap in 1835, 1986 nr. 3, blz. 70 - De toestand der Vlamingen, 1986 nr. 3, blz. 80 - Onze dorpspolitici tussen 1830 en 1940, 1986 nr. 4, blz. 92 - Brand van de kerk op 2 november 1862, 1987 nr. 1, blz. 17 - De Broeckaert story, 1987 nr. 1, blz. 23 - Baron Emile Tibbaut (1862-1935) - Volksvertegenwoordiger en minister van staat, 1987 nr. 3, blz. 50 - Overmeerse Amerikanen in Texas (1), 1987 nr. 3, blz. 80 - Overmeerse Amerikanen in Texas (2), 1987 nr. 4, blz. 94 - Overmeerse Middenstandsvereniging - 60 jaar jong, 1988 nr. 2, blz. 75 - Overmere, economisch en sociaal ..., 1988 nr. 4, blz. 118 - Overmerenaars in de wereld (1), 1988 nr. 4, blz. 136 - Herbergtwist in de clappel in 1733, 1989 nr. 1, blz. 30 - 125 jaar Fanfare "Verenigde Vrienden" (1864-1989), 1989 nr. 2, blz. 2 - Overmeerse soldaten van Napoleon, 1989 nr. 4, blz. 3 - De Overmeerse zangmaatschappijen, 1990 nr. 1, blz. 17 - Over de "Spreekdraad" in Overmere, 1990 nr. 2, blz. 46 - Album van de Overmeerse grote gezinnen, 1990 nr. 3, blz. 66 - Flitsen uit mijn Donkse jeugd, 1991 nr. 1, blz. 2 - Over volksremedies, wonderdoktoors en volksdevotie, 1991 nr. 1, blz. 20 - De tijd van de idealisten, 1991 nr. 3, blz. 2 - Officiële armenzorg in Overmere tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw (1), 1991 nr. 4, blz. 10 - Nog meer over de Donk (2) , 1991 nr. 4, blz. 25 - De 50-jarigen in 1991, 1991 nr. 4, blz. 32 - Officiële armenzorg in Overmere tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw (2), 1992 nr. 1, blz. 2 - Uit de oude doos (2) - Cooreman Edmond, 1992 nr. 1, blz. 22 - Van Ruytegem, Van Bavegem, Vandewynckele, Folchi... en de overigen, 1992 nr. 2, blz. 38 - Vroeger en nu, 1993 nr. 1, blz. 2 - Overmeerse migranten, 1993 nr. 1, blz. 18 - De familie De Geyter in Massemen, Kalken en Overmere, 1993 nr. 2, blz. 38 - Pauselijke Zoeaven van Overmere, 1993 nr. 2, blz. 44 - Van zondagsschool naar parochiale "Kring", 1993 nr. 2, blz. 52 - Literatuur uit Guatemala - Cesar Maes, 1993 nr. 3, blz. 74 - Vlasbewerking en fabricage van zwingelmolens in Overmere, 1993 nr. 3, blz. 80 - Bij Suy's in 1921, 1993 nr. 4, blz. 133 - Bijdrage tot de geschiedenis van de post in Overmere, 1994 nr. 2, blz. 66 - Een tonnetje bier in de zangmaatschappij, 1994 nr. 4, blz. 154 - Overmeerse afkomst van Fred De Bruyne, 1994 nr. 4, blz. 171 - Start van het Overmeers voetbal, 1994 nr. 4, blz. 174 - Donkmeer in Prentkaarten (1900-1940), 1995 nr. 1, blz. 2 - Familie De Lausney in Overmere, 1995 nr. 2, blz. 51 - Uitgeblust?! Mogelijke onderwerpen voor een heemkundig tijdschrift, 1995 nr. 2, blz. 68 - Gloed van het glas in onze kerk, 1996 nr. 1, blz. 2 - Onze deelgemeenten in cijfers, 1997 nr. 2, blz. 38 - Overmeerse familienamen, 1997 nr. 2, blz. 66 - In memoriam - Juul Van Hoecke, 1997 nr. 4, blz. 126 - Torenuurwerken en kerkklokken van Overmere, 1997 nr. 4, blz. 130 - Heemkundige sprokkelingen van Louis Verbeeck, 1997 nr. 4, blz. 156 - Citaten uit mijn notitieboekje, 1997 nr. 4, blz. 160 - Ten huize van ... René Bauwens, 1998 nr. 1, blz. 34 - Sjampetters van Overmere en elders, 1998 nr. 4, blz. 148 - Wijmen stropen, een jeugdbelevenis, 1999 nr. 1, blz. 22 - Vaderlandsliefde, kameraadschap en mensvriendelijkheid. Overmeerse Leopoldisten waren de voortrekkers., 1999 nr. 2, blz. 38 - Onovertroffen Overmeese dorpszangers, 1999 nr. 2, blz. 67 - Snuffelen in de verslagen van de gemeenteraad 1826-1939, 1999 nr. 3, blz. 85 - Gemengd toneel in Overmere. 1919-1939, 1999 nr. 4, blz. 112 - Achttiende jaarvergadering, 2000 nr. 2, blz. 97 - Klim in je stamboom: Onze voorouders uit 1796, 2000 nr. 3, blz. 104 - 1981 Het kosterslied, 2000 nr. 3, blz. 149 - (Groot) ongenoegen van een oude knorpot. Is verandering vooruitgang2001 nr. 1, blz. 15 - Vergeten kunstschilder aan het Donkmeer: Victor Gilsoul genoot koninklijke waardering, 2001 nr. 3, blz. 79 - Vic Temmerman, Overmeers beeldend kunstenaar, 2001 nr. 4, blz. 111 - Van het kanten kleed voor keizerin Marie-Theresia naar het Overmeers slabbetje, 1988 nr. 3, blz. 99 - Van "Draisine" over "Velossepeird" naar velo en fiets. Veloclub van Overmere, 2000 nr. 1, blz. 2 - Eens waren er 153 herbergen in Overmere ..., 1983 nr. 3, blz. 50 - Straten, wegeltjes en landerijen in Overmere, 1992 nr. 2, blz. 67

VANDER STRICHT Herman - Jaaroverzicht Overmere 1999, 2000 nr. 1, blz. 15

VANDER SYPT René - Nog meer over de Donk (1), 1991 nr. 3, blz. 23

VERKISSEN Bernard - Oorlogsverhalen uit Overmere (5), 2004 nr. 4, blz. 159

VERVAET Jozef - Biljartclub "De Zwervers", 1991 nr. 3, blz. 280 items worden weergegeven
Nieuwe kolom
Sorteren 
 
Nieuwe kolom
0 items worden weergegeven
Comments