Februari

Ontleend aan de Latijnse maandnaam februārius, een gesubstantiveerd bn. uit mēnsis februārius 'reinigingsmaand' en afgeleid van het bn. februus 'reinigend (in religieuze zin)' en/of het zn. februa 'reiniging(smiddelen)'. De verdere herkomst van deze woorden is niet erg duidelijk.