Lezing

27-03-2020

Jaarlijks organiseren we een aantal lezingen over ons cultureel erfgoed.

De lezingen zijn laagdrempelig maar wetenschappelijk onderbouwd.  

De onderwerpen gaan in op een lokaal, provinciaal of nationaal maar steeds met Heemkundige raakvlakken.

Er zijn lezingen in het voorjaar en in het najaar, vrijwel altijd op een donderdagavond.

Samenvatting:

--> Academische uiteenzetting

--> Informele nabespreking

--> Culinaire omkadering