Documentatiecentrum

                 HK Overmere pronkend met zorg voor cultureel erfgoed!

Digitalisering archief... wij ploegen verder

Het archief in het documentatiecentrum bestaat onder meer uit een driehondertal archiefdozen met daarin alle mogelijke documenten in verband met Overmere. 

Reeds geruime tijd maakt de vereniging werk van het elektronisch organiseren van dit archief. Frank Coene, Zelenaar en heemkundige in hart en nieren organiseerde mee het archief en zette voor onze vereniging verschillende databanken op die sindsdien nauwkeurig worden bijgehouden. 

Zo zijn er databanken voor onder meer de inhoud van de archiefdozen, de bibliotheek, het ledenbestand, ... zodat alle info snel kan teruggevonden worden. 

Daarnaast werden ook talrijke documenten, foto's, kaarten, ... gedigitaliseerd. Dit volledige elektronische archief alsook de databanken staan ter beschikking van wie in het documentatiecentrum opzoekingen komt verrichten.