Prijs Bouqué

Wijlen,  Etienne Bouqué , lange tijd ondervoorzitter van onze Heemkundige Kring en redacteur van ons tijdschrift, voorzag in de uitvoering van zijn wilsbeschikking de uitreiking van een jaarlijkse prijs.
Deze 'Prijs Bouqué' zal gedurende 10 jaar uitgereikt worden aan verdienstelijke auteurs van artikels voor ons tijdschrift en zal op het Jaarlijkse ledenfeest van de Heemkundige Kring Overmere uitgereikt worden door de juryvoorzitter van deze wedstrijd.  
De eerste prijs bedraagt € 240, de tweede prijs € 200.
Het volledige wedstrijdreglement in Pdf-formaat.