Abdij van Affligem

22-08-2020

Binnenkort verschijnt er een boek met de biografieën van 191 monniken van de Affligemse abdij die er leefden en leven tussen 1870-2020.

Een boeiende figuur is zeker broeder Donatus Van Malderen, afkomstig van Overmere. Hij was bevriend met de Gentse bisschop mgr. H. Coppieters , evenals hij ook van Overmere, en ging hem elk jaar in het bisschoppelijk paleis bezoeken.

Het boek '150 jaar monniken in Affligem (1870-2020). Monnik worden en mens blijven'

is verkrijgbaar vanaf 14 november 2020 in het Religieus Centrum van de abdij Affligem of bij de auteur Frank Teirlinck. 

Wie voorintekent wordt opgenomen in het boek en zal een "Affligem" kunnen degusteren wanneer het boek wordt afgehaald in het Religieus Centrum abdij Affligem. 

Het boek bedraagt 352 blz. en telt 250 foto's. 

De kostprijs bedraagt 29 euro (+ 8 euro verzendingskosten) en kan gestort worden 

vóór 10 september 2020 

op rekeningnummer: BE12 4390 1082 5192 van VZW Abdij Affligem met de vermelding: abdijboek Affligem.

Nadien kost het boek 39 euro. Alle inlichtingen over het boek zijn te vinden op www.abdijboekaffligem.be.