Archiefdossiers

09-02-2021

Archiefdossiers hinderlijke bedrijven zijn nu gemakkelijker te consulteren.
Bedrijfsarchieven behoren tot de private sfeer: eens de administratieve bewaartermijn verstreken is, kan een bedrijf beslissen om zijn archief weg te doen. Gelukkig zijn er bedrijven die wel investeren in het bewaren ervan, of die het deponeren bij het Rijksarchief of een lokale speler. Maar ook bij verschillende overheden zijn er archiefbescheiden over bedrijven te vinden, bijvoorbeeld door de vergunningsaanvragen.


Zo ook bij de Provincie. Zij gaf haar dossiers over de zogenoemde hinderlijke bedrijven in bewaring bij het Rijksarchief. Die dossiers bevatten informatie over steenbakkerijen, maalderijen, olieslagerijen, weverijen, molens, huidevetterijen, brouwerijen, stoommachines,... in Oost-Vlaanderen (op de foto: molen Leupegem 1860). Deze bron was tot nu relatief onbekend en moeilijk toegankelijk.
Daarom sloegen het Rijksarchief Gent en de provinciale dienst Erfgoed de handen in elkaar om de dossiers vlotter consulteerbaar te maken

Op de website van het Rijksarchief vind je voortaan de databanken voor de dossiers uit de periodes 1850-1870 en 1871-1900. Bovendien zijn voor de vroegste periode de dossiers zelf ook al gescand en online te raadplegen.

Saaie dossiers? Allerminst! Je komt er boeiende correspondentie, waardevolle plannen en fraaie tekeningen tegen.

 Naar de inventaris 1850 - 1870

Naar de inventaris 1871 - 1900


Bron: Erfgoedzorg provincie Oost-Vlaanderen