In memoriam Prof. dr Eric Suy

28-12-2020

Eresaluut aan onze Erevoorzitter

Wie was Professor Eric Suy voor de Heemkundige Kring. Voor de meeste van onze leden was de naam Suy wel bekend. Een eerste lid van de Heemkundige Kring met name Etienne D'Hooge heeft mij geholpen met wat de bindingen van onze erevoorzitter waren met Overmere. Een beetje familiegeschiedenis kan veel verklaren.

Eric hield van het dorp waar zijn ouders en grootouders gewerkt hebben. Hijzelf was een zoon van Rafaël Suy (bekend als zenuwspecialist van Hedwige en bekend als stichter van het gesticht). Samen met vader Rafaël en zijn groot gezin (Ward, Eric, Nina, Rafaël, Johan) kwamen ze vaak op bezoek bij zijn grootvader en later bij zijn tante Maria Suy (in Overmere bekend als madammeke Suy, zie ook het artikel van het Tijdschrift Heemkundige Kring Jaargang 39 nr. 3). Zijn grootvader was Edward Suy, een man die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van het dorp Overmere en zijn inwoners.

Eric voelde zich thuis in Overmere, in zijn hart bleef het dorp van zijn grootouders steeds een speciale plaats houden. Die liefde voor Overmere hadden ook zijn ouders en speciaal zijn stiefmoeder Johanna Verburgh, de tweede vrouw van zijn vader Rafaël. Zij hielp Eric, zijn broers en zus opvoeden als haar eigen kinderen. Tot haar dood liet ze elk jaar door haar petekind Erik D'Hooge (wonende in Overmere) bloemen plaatsen op het graf van Eduard Suy. Ook zij was van het dorp gaan houden en gaf die liefde voor Overmere door aan haar kinderen.

Het is dus zeker door zijn afkomst en opvoeding, met veel respect voor mens en maatschappij, dat Eric Suy (mijnheer de professor zoals wij hem altijd aanspraken, maar zeker niet op zijn vraag) altijd van zijn dorp "Overmeire" is blijven houden.

Op datum van 7 juli 1983 krijgt de Heemkundige Kring Overmere een schrijven vanuit Amerika waarbij professor Suy als er nog geen erevoorzitter was hij met veel plezier zou aanvaarden. Het bestuur was uiteraard zeer opgetogen en stonden unaniem de functie toe aan professor Suy. De erevoorzitter en zijn echtgenote zijn een tiental keren naar onze Algemene Vergadering geweest en zoals beide foto's laten zien dat ze hier ze zich hier thuis voelden in Overmere, hun glimlach kan het niet wegsteken.

Op datum van 26 november 1998 werd hij in Munster bekroond met de Joost van de Vondelprijs. Een grote groep van ons bestuur, onder leiding van ereburgemeester Van Sande zijn wij met de autocar richting Munster vertrokken. Tijdens de redevoering van Prof. dr Eric Suy zag hij plots de groep van de Heemkundige Kring Overmere en kon zijn verbazing moeilijk verbergen om onze groep in de aula aan te treffen.

Ieder jaar (op zijn verjaardag en begin van het nieuwe jaar) had ik telefonisch een levendig gesprek maar altijd was het onderwerp: "Heemkundige Kring Overmere".

Professor Eric Suy heeft voor de Heemkundige Kring Overmere veel betekend en dat waarderen wij. Ook dank ik zijn echtgenote die altijd aanwezig was.

Dank aan Etienne D'Hooge om mij de nodige info te geven over de voorgeschiedenis waarvan wij eigenlijk niet goed op de hoogte waren.

Professor Eric Suy, erevoorzitter, wij zullen u missen, maar persoonlijk en in naam van de Heemkundige Kring Overmere dank voor al wat u heeft gedaan samen met mevrouw Suy.

Erevoorzitter

Danny De Block 

Prof. dr Suy en mevrouw De Block
Prof. dr Suy en mevrouw De Block
Danny De Block en mevrouw Suy
Danny De Block en mevrouw Suy
Overlijdensbericht Prof. Suy
Overlijdensbericht Prof. Suy