Poëzie - De Turfsteker

01-02-2021

Hier staat hij nu kaarsrecht                                              niet op zijn spa gebogen                                                  maar moe van 't dagelijks gevecht                              kijkt hij recht ons in d'ogen

het is een ogenblik van rust                                          na 't steken van een plag                                              en hij weet wel onbewust                                               'k doe dit werk nog heel de dag

gebukt en gebogen                                                        de spa omvat in volle kracht                                          een doffe blik in d'ogen                                                zo is het werk weer eens volbracht

een werk van vele jaren                                                                                    hebben turfstekers hier gehad                                                                            met de turfschuit aan gevaren                                                                            langs de Schelde naar de stad

het bracht voor deze streek                                                                                 een beetje welvaart met zich mee                                                                        maar wat heb je als het bleek                                                                                    dat turfgrond niet zo diep is als de zee

maar men heeft hier veel gewrocht                                                                    door al dat turf te steken                                                                                          tot het later niet meer mocht                                                                                zoals dan wel is gebleken

de strijdgavers , de strijdbochten                                                                         het zijn plaatsen waar weleer                                                                              ons voorzaten hebben gevochten                                                                            nu gelegen rond het meer

het meer is hier ontstaan                                                                                  Donkmeer zal men het heten                                                                               het turfsteken is nu vergaan                                                                                  en de turfsteker is vergeten