Red de paling

21-11-2020

In dit spel kruip je in de huid van de paling 'Angie' en moet je langs tal van gevaarlijke obstakels zwemmen om zo de open zee te bereiken. Speel het spel, deel je score via sociale media en maak zo kans op een prijzenpakket!

Wist je dat de Europese paling een ernstig bedreigde diersoort is? Nadat palingen opgroeien in onze rivieren trekken ze naar vermoedelijk de Sargassozee, een gebied in de Atlantische Oceaan op zo'n 7.000 kilometer van hier, om er te paaien en vervolgens te sterven. Helaas ligt die tocht bezaaid met hindernissen. Sluizen, dammen, waterkrachtcentrales, visserij en vervuiling hebben ervoor gezorgd dat de palingpopulatie de afgelopen 40 jaar dramatisch is gedaald. Om het effect van deze barrières op de palingmigratie beter te begrijpen, planten Belgische onderzoekers zendertjes in bij palingen om zo hun tocht te kunnen volgen. Via dit spel willen ze het publiek informeren over het lot van de met uitsterven bedreigde paling.

Gratis registreren op website: Dag van de Wetenschap