Paviljoen / Prieeltje / Theehuisje

Een gekend beeld in Overmere: het prieltje of het tuinpaviljoen in de gemeentehof of het 'theehuisje' bij het Groot Huys.

Na de volledige aanleg van het Boerenkrijgpark en de renovatie van de zijvleugel voor de Fanfare De Verenigde Vrienden wordt dit beschermd monument in ere hersteld!

Het prieeltje zal gebruikt kunnen worden bij evenementen en om foto's van trouwers, communicanten, jubilarissen,...te maken.

Bij goedkeuring van het dossier door Erfgoed worden de werken nog dit jaar aangevat.Schepen Steven Vandersnickt : 
"Ik vind het toch belangrijk om kort de historiek te schetsen wat hier allemaal al gebeurd is. In 2014 werd het landhuis Groot Huys met park en tuinpaviljoen definitief beschermd. In 2018 hebben we een beheersplan opgesteld met Buro Vrije Ruimte en Monument in Ontwikkeling voor het Boerenkrijgpark, het gemeentehuis van Overmere (officieel genaamd Het Groot Huys) en het prieeltje. Ondertussen hebben we het Boerenkrijgpark volledig aangepakt en de zijvleugel, de ruimte van de Fanfare De Verenigde Vrienden gerestaureerd en functioneel gemaakt.

Het is de bedoeling om nu het prieeltje in ere te herstellen maar ook op korte termijn het gemeentehuis van Overmere. Het prieeltje zelf is volgens kadastergegevens gebouwd in 1866. Zulke tuinpaviljoenen werden vaak opgetrokken op het einde van de formele tuin om vanuit het paviljoen te kunnen uitkijken op de achterliggende gronden. Het werd door de bewoners van het Groot Huys gebruikt als theehuisje. Het prieeltje zelf is dringend aan restauratie toe en was in het verleden slachtoffer van vandalisme. De laatste renovatiewerken gebeurden in 1983."

Het prieeltje werd beschermd in 2014 als monument, zelfs als ZEN-monument, dat is een afkorting voor Monument Zonder Economisch Nut. Typisch is dat het een achthoekig, 'octogonaal', grondplan heeft.

Wij kijken alvast uit naar de restauratie !

Bron tekst: Steven Vandersnickt en Pieter Janssens                                                                                                                                                                      Foto's: Pieter Janssens