Wereldoorlog 1

Herdenking Eerste Wereldoorlog

In 2014 wordt in heel het land de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook wij werken daaraan mee. In Overmere staan volgende activiteiten op het programma :

  • 3 oktober 2014: Concert Sint Pietersvrienden Uitbergen in samenwerking met het Orgelcomité Overmere met Lieve Van de Rostyne aan het orgel in de kerk van Overmere om 20 uur- voorstelling programma activiteiten herdenking eerste wereldoorlog - voorstelling fietstocht (Berlare - Overmere - Uitbergen) met infoborden rond eerste wereldoorlog 
  • 1 november 2014: Opening tentoonstelling oud-gemeentehuis Overmere
  • 2 november 2014: Inrijden fietstocht (*) met infoborden over de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog (deel Overmere)
  • 8 en 9 november 2014: Tentoonstelling is vrij te bezoeken
  • 11 november 2014: Herdenkingsplechtigheid

(*) Er wordt samen met de Heem- en oudheidkundige Kring Berlare, een fietsroute uitgewerkt met een aantal infoborden i.v.m. de gebeurtenissen in Overmere, Uitbergen en Berlare tijdens de eerste wereldoorlog. De Heemkundige Kring Overmere maakt de infoborden voor Overmere en de Donk. Tijdens het concert op 3 oktober 2014 in de kerk van Overmere zal de fietstocht door de twee Heemkundige Kringen gezamenlijk worden voorgesteld, en zal er een brochure met bijhorende route beschikbaar zijn.

  • Verzamelen informatie in verband met de Overmeerse oud-strijders (verantwoordelijke : Hadewijch Lekens). 
  • Verzamelen informatie in verband met de Overmeerse opgeëiste (verantwoordelijke Marleen Van Acker)
  • Verzamelen van alle mogelijke informatie in verband met Overmere tijdens de eerste Wereldoorlog, met onder meer de eerste oorlogsmaanden (bewegingsoorlog), vervolgens de bezetting en tot slotte de laatste maanden (eindoffensief en wapenstilstand)
  • Het uitwerken van de fietstocht (gedeelte Overmere en Donk).

Deze gegevens zullen gebruikt worden om bijdragen te leveren in het tijdschrift en om een zo volledige mogelijke weergave van de gebeurtenissen in Overmere weer te kunnen geven tijdens onze tentoonstelling in 2014.

Mocht u over interessante informatie beschikken of wenst u zelf deel uit te maken van onze werkgroep, neem dan contact op met ons. 

(fotokaart Etienne Le Bon)