Trimestrieel tijdschrift

Het tijdschrift verschijnt 4 maal per jaar, wat neerkomt op een 200-tal bladzijden per jaar met diverse onderwerpen, de publicaties zijn gestoeld op gedegen onderzoek, het tijdschrift wordt gepubliceerd in A5-formaat op kwaliteitspapier, alle reclame wordt systematisch geweerd zodat de periodieke nummers gemakkelijk kunnen gebundeld worden tot een geheel.De inhoud van de tijdschriften kan u hier raadplegen : Inhoud tijdschriften

Themanummers

Themanummers kunnen worden besteld door overschrijving van 5,00 euro (incl. verzending) op rekeningnummer BE67 1430 7579 4487  met vermelding van de bestelcode.

Het rusthuis te Overmere.

De evolutie van het gebouw van 1853 tot de nieuwbouw in 2009 wordt beschreven. (in kleur).

Bestelcode: 2009/3 

Overmere en de Boerenkrijg.

Op basis van onuitgegeven archiefbronnen tracht de auteur een genuanceerd beeld te brengen over "Overmere's beroemdste tijden". 

Bestelcode: 1988/1

125 jaar fanfare "Verenigde Vrienden" 1864-1989

Kort maar krachtig verhaal over deze vereniging. Het geheel werd verlucht met heel wat illustraties. 

Bestelcode: 1989/2

Overmeerse soldaten voor Napoleon

Na een korte historische schets volgt de namenlijst van de Overmerenaars die onder Napoleon hebben gediend. 

Genealogisch interessant werk.

Bestelcode: 1989/4 

Album van de Overmeerse Grote Gezinnen.

Het tijdschrift bevat 35 foto's van grote gezinnen met 8 kinderen en meer voor de periode 1910-1930.

Bestelcode: 1990/3

70 jaar Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

De vader van de auter was stichter van deze vereniging. De auteur heeft het wel en wee meegemaakt. Het werk wordt doorspekt met tientallen illustraties en foto's.

Bestelcode: 1991/2 

Geschiedenis van Overmere.

De geschiedenis van Overmere door Frans De Potter en Jan Broeckaert uit 1893 werd in dit tijdschrift in overdruk overgenomen. 

Dit standaardwerk mag niet op de boekenplank ontbreken.

Bestelcode: 1992/3

Overmeers woordenboekje.

Naast het dialectenwoordenboek komen thema's als Overmeerse hoeveelheden, uitdrukkingen, kaarters latijn, spraakkunst ... aan bod.

Bestelcode: 1994/1

Donkmeer in prentkaarten 1900-1940.

Aan de hand van 66 postkaarten wordt de geschiedenis van het Donkmeer beschreven.

Bestelcode: 1995/1 

100 jaar kristelijk ziekenfonds Overmere 1895/1995.

Van het ontstaan tot het 100-jarig bestaan wordt het reilen en zeilen van de vereniging beschreven.

Bestelcode: 1995/4

35 jaar toneelvereniging "Panta Rhei" Overmere 1961-1966.

Rik Coppieters, spilfiguur uit de rijke toneelgeschiedenis van Overmere doet aan de hand van heel wat beeldmateriaal het verleden van Panta Rhei uit de doeken.

Bestelcode: 1996/4

Mode en kleding anno 1900.

Mooi verhaal over de geschiedenis van de mode en kleding rond de eeuwwisseling. Modellen showen de klederen.

Bestelcode: 1996/4 

Olieslagerij Baeten.

Het themanummer behandelt de geschiedenis van een stukje Overmeers industrieel erfgoed.

Bestelcode: 1997/3 

Een eeuw Overmere in beeld 1900-2000.

Het tijdschrift bevat naast 4 luchtfoto's, 45 postkaarten en 45 foto's die de toestand in 1900 en in 2000 weergeven.

Bestelcode: 2000/4

65 jaar V.V.V. Donkmeer.

In het tijdschrift worden    diverse onderwerpen aange-sneden: de waterfeesten,     de Bareldonkkapel, toeristische promotie,            de Donklaan, de kampeer-terreinen, de natuurbe-scherming, de eendenkooi, winterse ijspret, ...

Het bevat heel wat illustraties.

Bestelcode: 2002/1 

Hoogstudentenclub "Moeder Vos" 1958-1983.

Rijkelijk geïllustreerd verhaal van een studentenclub.

Bestelcode: 2003/2

Van Openbare Onderstand naar Maatschappelijk Welzijn.

Dit themanummer behandelt het ontstaan van de Armendisch in het Ancien Regmine, het armbestuur en burgerlijk hospitaal vanaf de Franse Revolutie, de oprichting van de Commissie van Openbare Onderstand en het huidige OCMW.

Bestelcode: 2003/3 

50 jaar voetbal in Overmere 1954-2004.

In 7 hoofdstukken wordt het Overmeers voetbal uit de doeken gedaan.

Bestelcode: 2004/3

125 jaar Vrije Basisschool Sint-Jozef.

Het tijdschrift geeft de historiek weer van de gemeenteschool in de Kerkstraat, de jongensschool na 1884, de vrije meisjesschool Sint Jozef. Het artikel eindigt met een fotoalbum 2004-2005 en een overzicht van het onderwijzend personeel sinds 1879.

Bestelcode: 2005/3

De klokkengieters Wierinck te Overmere.

Bestelcode: 2013/1