Meer weten - 1

Er zijn vele websites op internet over deze materie. 

Wanneer we een interessante website tegenkomen op onze surftocht plaatsen we deze hier om iedereen de kans te geven deze ook te (her)ontdekken.

Kies uit onderstaande en klik op foto om de site om te bezoeken.

Infokantoor Donkmeer

Steeds meer toeristen vinden hun weg naar het Donkmeer. 

Gids voor groepsactiviteiten

Erfgoedcel Land van Dendermonde zet zich in om groot en klein warm te maken voor het verleden en erfgoed in het historische Land van Dendermonde. 

Herita, de Vlaamse National Trust

  • Draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten
  • De erfgoedsector versterken
  • Onroerend erfgoed ontwikkelen, beheren en ontsluiten